Zi: 24 decembrie 2019

Home 2019 decembrie 24 (marți)
Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect de hotărâre
Articol

Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile  Legii nr.52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică locală, se supune consultării publice: ,,Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului a programelor și proiectelor culturale, inclusiv cultură scrisă, sportive, tineret, unităţilor de cult,  constituirii Comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor culturale, inclusiv cultură...