Planul Urbanistic Zonal pentru Straja, în dezbatere publică la Lupeni

Primăria municipiului Lupeni a lansat, în aceste zile, în dezbatere publică, Planul de Urbanism Zona (PUZ) al stațiunii turistice Straja, documentul putând fi consultat de toți cei interesați pe situl oficial al instituției. PUZ-ul pentru Straja a fost realizat, la solicitatea autorităților publice locale, de către o firmă de specialitate, sub coordonarea arhitectului urbanist Dumitru Florescu.

Potrivit reprezentanților administrației locale de la Lupeni, documentul este deosebit de important atât în ceea ce privește identificarea situației actuale a stațiunii, dar mai ales pentru configurarea soluțiilor de dezvoltare a stațiunii Straja în anii următori. ”Necesitatea elaborării acestui PUZ derivă din nevoia de a reglementa din punct de vedere tehnic şi juridic zona de agrement Straja. Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general. PUZ-ul nu reprezintă o fază de investiţie, ci o fază premergătoare realizării investiţiilor pe care dorim să le dezvoltăm în Straja. Ele vor fi realizate etapizat, în funcţie de fondurile disponibile, dar înscrise coordonat în prevederile PUZ. Avem deja o serie de noi proiecte de dezvoltare și ne dorim creșterea adresabilității stațiunii noastre și către alte categorii de turiști, având în vedere includerea zonei Valea Jiului în programul ITI al U.E.”, arată primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriţă.

Documentul-sinteză al PUZ-ului stațiunii turistice Straja prezintă, în detaliu, atât situația construcțiilor și terenurilor din zona montană care o compun, cât și situația pârtiilor și a celorlalte elemente de infrastructură turistică (instalații de transport pe cablu, instalații de nocturnă, instalații de producere a zăpezii artificiale etc.) și de infrastructură de transport și utilități publice (drumuri, străzi, alei pietonale, rețele de apă, canalizare și iluminat public etc.). Practic, PUZ-ul arată situația exactă în care se află în prezent stațiunea turistică Straja Lupeni, cu elementele ei forte dar și cu neajunsurile care trebuiesc corectate, prezentând în același timp soluții concrete pentru dezvoltare.

Obiectivele principale propuse pentru elaborarea PUZ-ului la Straja sunt:

  • asigurarea accesului la viitoarea lotizare, în contextul zonei și a legăturilor acesteia cu celelalte zone funcționale din vecinătate;
  • stabilirea funcțiunilor permise în cadrul acestei zone;
  • reglementarea gradului de constructibilitate a terenului;
  • rezolvarea circulației și a acceselor carosabile, rezervarea suprafețelor de teren necesare viitoarelor drumuri;
  • propunerea infrastructurii tehnico – edilitare în vederea realizării de spații pentru depozitare, agrement, servicii, instituții publice și parcaje.

Obiectul acestei dezvoltări constă în analiza, evaluarea și reanalizarea problemelor funcționale și tehnice din zonă, ținându-se cont de noua strategie de dezvoltare urbană a administrației locale din municipiul Lupeni, respectiv:

  • integrarea traseului propus şi existent al telegondolei precum şi al domeniului schiabil, în structura funcţională a zonei studiate;
  • clarificarea statutului juridic al terenurilor şi semnalarea circulaţiei acestora;
  • evidenţierea obiectivelor de utilitate publica;
  • evidenţierea zonelor ce presupun riscuri antropice sau naturale şi măsurile de înlăturare a acestora.
  • măsuri de protecţie a mediului – reglementari specifice detaliate – permisiuni si restrictii- incluse în regulamentul de urbanism aferent PUZ.

Primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță precizează că, potrivit concluziilor prezentate în raportul preliminar al companiei care a executat acest proiect, se întrevede potențialul de creștere a numarului de turiști în această zonă, în principal datorită instalațiilor și pârtiilor aflate în permanentă evoluție, dar și a susținerii investitorilor locali pentru dezvoltarea acestui segment, fapt care necesită o creștere a calității spațiilor de cazare și a serviciilor turistice conexe. ”O dezvoltare coerentă a stațiunii Straja, bazată pe recomandările specialiștilor și pe UN Plan de Urbanism Zonal poate crea o alternativă economică pentru municipiul Lupeni, precum și una de ocupare a forței de muncă din municipiul Lupeni. Desigur, în realizarea acestui deziderat, mizăm foarte mult pe noile programe de finanțare care urmează să fie disponibile pentru regiunea noastră, atât în Programul European ”Green Deal”, cât și în Programul național ITI, completate desigur cu finanțări ale administrației locale și ale investitorilor interesați să dezvolte afaceri în turism și servicii conexe în stațiunea Straja”, a mai declarat Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni.

Persoanele interesate pot consulta Foaia de capăt a PUZ-ului pentru Straja și pot face completări și observații la acesta în termenul prevăzut de lege.