Primăria Petroșani va acorda tichete sociale de Paște. Aflați aici cine sunt beneficiarii.

Circa 4000 de locuitori ai municipiului Petroșani, potrivit unor estimări ale reprezentanților administrației locale, vor beneficia și în acest an de tichete sociale, care urmează să fie distribuite în luna aprilie 2020. Potrivit deciziei adoptate de Consiliul local al municipiului Petroșani, la inițiativa primarului Tiberiu Iacob Ridzi, valoarea unui astfel de tichet va fi de 70 de lei pentru fiecare dintre beneficiari.

Primarul Tiberiu Iacob Ridzi a informat că persoanele care vor beneficia de aceste tichete cadou trebuie să îndeplinească cel puțin una din următoarele criterii:

 • să fie beneficiari ai venitului minim garantat;
 • să fie beneficiari ai cantinei sociale;
 • să fie beneficiari ai alocației pentru susținerea familiei;
 • să fie persoane cu handicap grav sau accentuat care nu realizează alte venituri în afara indemnizației pentru persoanele cu handicap;
 • să fie pensionari cu venituri cumulate mai mici de 1.100 de lei/lună;
 • să fie șomeri indemnizați care beneficiază de venituri mai mici sau egale cu suma de 800 de lei/lună,

Directorul Direcției de Asistență Socială al Primăriei municipiului Petroșani, Cristina Mraz precizează că persoanele care se încadrează în una sau mai multe din situațiile prezentate, trebuie să se prezinte la Serviciul de Asistență Socială, la camera 7 și 16, pentru a completa cererile tip care le vor fi puse la dispoziție și pentru a depune actele doveditoare. Aceasta a mai precizat că termenul până la care se pot depune cererile pentru acordarea de tichete sociale de Paște este de 15 martie 2020, urmând ca distribuția efectivă a acestor tichete să se facă în jurul datei de 15 aprilie 2020, înaintea sărbătorilor pascale.

Pentru a beneficia de aceste tichete sociale cadou, cetățenii aflați într-una din situațiile menționate vor prezenta, la completarea cererii, următoarele documente, după caz:

 • pentru beneficiari ai venitului minim garantat: actul de identitate al titularului de dosar ajutor social, în original și copie);
 • pentru beneficiari ai cantinei sociale: actul de identitate al titularului, în original și copie);
 • pentru beneficiari ai alocației pentru susținerea familiei: actul de identitate al titularului, în original și copie);
 • pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat care nu realizează alte venituri în afara indemnizației pentru persoanele cu handicap: actul de identitate, în original și copei precum și certificatul de handicap;
 • pentru pensionari cu venituri cumulate mai mici de 1.100 de lei/lună: actul de identitate, în original și copie, precum și cupon de pensie sau extrase de cont privind dovada venitului cumulat lunar realizat;
 • pentru șomeri indemnizați care beneficiază de venituri mai mici sau egale cu suma de 800 de lei/lună: actul de identitate, în original și copie, precum și carnetul de șomaj și alte acte doveditoare ale veniturilor);

Șeful DAS Petroșani, Cristina Mraz precizează că pentru un beneficiar, chiar dacă se încadrează la mai multe din categoriile în drept menționate, se va elibera un singur tichet social. Aceasta face totodată mențiunea că tichetele sociale emise de Primăria Petroșani cu ocazia sărbătorilor de Paște vor putea fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea de alimente și alte bunuri, cu excepția țigărilor și băuturilor alcoolice.

”Acordarea de tichete sociale cu ocazia sărbătorilor face parte din pachetul de servicii sociale pe care Primăria Petroșani le acordă cetățenilor din categorii vulnerabile de foarte mulți ani și ne bucurăm că reușim să păstrăm această formă de sprijin pentru cetățeni și să le oferim un sprijin financiar înaintea sărbătorilor de Paște”, a declarat primarul Tiberiu Iacob Ridzi.