Farmaciile sunt obligate să elibereze medicamente prescrise de medici și transmise pacienților prin mijloace electronice de comunicare

Home Stiri la zi Farmaciile sunt obligate să elibereze medicamente prescrise de medici și transmise pacienților prin mijloace electronice de comunicare
Farmaciile sunt obligate să elibereze medicamente prescrise de medici și transmise pacienților prin mijloace electronice de comunicare

Casa Națională de Asigurări de Sănătate informează că farmaciile sunt obligate să elibereze medicamente prescrise de medici și transmise pacienților prin mijloace electronice de comunicare.

În vederea eliberării prescripțiilor medicale electronice online emise ca urmare a unei consultații la distanță atât de medicii de familie, cât și de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice utilizând semnătura electronică extinsă, asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului poate printa documentul transmis de medic prin mijloace de comunicare electronică sau îl poate prezenta/transmite farmaciei în vederea printării acestuia.

În vederea eliberării prescripțiilor medicale electronice off-line emise ca urmare a unei consultații la distanță atât de medicii de familie, cât și de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului poate printa documentul transmis de medic prin mijloace de comunicare electronică sau îl poate prezenta/transmite farmaciei în vederea printării acestuia.

De asemenea, pe perioada stării de urgență consultațiile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale, pot fi acordate și la distanță, acestea putând fi acordate atât de medicii de familie, cât și de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic și pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultații/oră.

Pe perioada stării de urgență, pacienții simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID-19, beneficiază de consultații, inclusiv consultații la distanță ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie și de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultații/oră. De aceste consultații beneficiază toate persoanele aflate pe teritoriul României.

Medicul de familie, precum și medicul de specialitate din ambulatoriul clinic vor consemna consultațiile medicale la distanță în registrul de consultații și fișa pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, și VA EMITE TOATE DOCUMENTELE NECESARE PACIENTULUI CA URMARE A ACTULUI MEDICAL. DOCUMENTELE VOR FI TRANSMISE PACIENTULUI PRIN MIJLOACE DE COMUNICARE ELECTRONICĂ.