Activitățile didactice și administrative ale Universității din Petroșani se desfășoară în mediul on-line

Home Educație Activitățile didactice și administrative ale Universității din Petroșani se desfășoară în mediul on-line
Activitățile didactice și administrative ale Universității din Petroșani se desfășoară în mediul on-line

Chiar dacă holurile Universității din Petroșani par, în această perioadă de timp goale, activitățile din cadrul instituției de învățământ superior din Valea Jiului sunt cât se poate de intense. Este adevărat că, din cauza pandemiei de coronavirus, activitățile din sălile de curs, din amfiteatre, din laboratoare sau din ateliere au fost transferate în mediul on-line, acolo unde cadrele didactice își susțin acum cursurile și dialoghează cu studenții.

Potrivit rectorului Universității din Petroșani, această formă de studiu și de interacțiune cu studenții se derulează într-un mod eficient, fapt care permite continuarea activităților didactice fără pericolul de a fi pusă în niciun fel sub semnul îndoielii parcurgerea materiei și derularea anului universitar 2019-2020 sub cele mai bune auspicii. ”Am pus la dispoziția cadrelor didactice și a studenților noștri o platformă specială pentru desfășurarea cursurilor în mediul online, iar în acest moment aceasta funcționează foarte bine. Din fericire avem o adresabilitate de aproape 100%, pentru că atât cadrele didactice cât și studenții noștri au la dispoziție, acasă, tehnologia necesară și
conexiunea la internet de viteză corespunzătoare pentru a putea interacționa, prin intermediul acestei platforme. Peste 500 de utilizatori pot utiliza, concomitent această platformă și peste 20 de cursuri pot fi predate simultan, astfel încât desfășurarea în mediul online a activităților didactice este una foarte bună”,
spune prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, rectorul Universității din Petroșani.

La fel de îmbucurător este faptul că participarea studenților la acest tip de interacțiune este și ea una foarte bună, aceasta fiind impulsionată și de faptul că, prin utilizarea activă a tehnologiei informației, cursurile predate de cadrele universitare sunt și ele diversificate și mult mai interesante.

Dacă inițial, Consiliul de Administrație al Universității din Petroșani a decis să suspende activitățile didactice până la data de 4 aprilie 2020, ca urmare a Decretului nr.195/16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul național, dar și a recomandărilor  Ministerului Educației și
Cercetării, conducerea Universității din Petroșani a dispus prelungirea măsurilor de suspendare a activităților didactice în cadrul spațiilor instituției de învățământ superior și transferul acestora în  mediul online, până la data de 16 aprilie 2020, cu posibilitatea de prelungire a acestei măsuri cu un nou termen, în funcție de necesitate.

În același timp, după cum informează rectorul Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, Consiliul de Administrație al UPET a luat o serie de măsuri similare și în ceea ce privește activitatea administrativă a Universității. ”Protejarea întregului nostru personal este o obligație pe
care trebuie să o asumăm cu celeritate, așa cum însă avem obligația de a asigura buna funcționare a activităților ce țin atât de activitățile didactice, cât și de cele administrative din
cadrul școlii noastre. În acest sens, pe lângă măsurile privind derularea activităților didactice în sistemul on-line, am stabilit, prin Hotărâre a Consiliului de Administrație, ca și o serie de activități administrative să se deruleze, cel puțin până la data de 16 aprilie, de la distanță, prin utilizarea cu preponderență a tehnologiei informatice”, spune rectorul Radu Sorin.

Acesta a precizat că măsura vizează activitățile administrative ale următoarelor departamente și structuri funcționale ale Universității din Petroșani: Secretariatul de la nivelul facultăților, Secretariatul Cabinetului Rectoratului și de la cabinetele Prorectorilor, Secretariatul Școlii Doctorale, Secretariatul Senatului universitar, Secretariatul DPPDFC, Secretariatul Biroului Erasmus+, Secretariatul Biroului Acte de Studii, Biblioteca universitară, Serviciul Resurse Umane și
Salarizare, Serviciul Financiar-Contabil, Serviciul Patromoniu, Serviciul Social, Compartimentul Audit Intern, Secretariatul CCOC și Compartimentul juridic.

Rectorul Universității din Petroșani precizează de asemenea că, odată cu adoptarea în Guvern, la finalul săptămânii precedente, a cifrelor de școlarizare pentru anul universitar 2020-2021, au început demersurile pentru configurarea ofertei de studii pe care o va propune viitorilor studenți Universitatea din Petroșani, aceasta urmând să fie comunicată în perioada următoare. Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin precizează însă că, în condițiile actuale, calendarul înscrierilor pentru admiterea în viitorul an universitar va suferi modificări față de anii anteriori, prima sesiune de admitere urmând să aibă loc, în vară, în funcție de data la care vor avea loc examenele naționale de Bacalaureat.