Cercetători ai INSEMEX și UPET, prezenți la ediția a 24-a a Salonului Internațional INVENTICA de la Iași

Eveniment de tradiție pentru activitatea de cercetare și inovare, Salonul Internațional „INVENTICA” de la Iași și-a desfășurat anul acesta lucrările celei de-a XXIV-a ediții într-un mod inedit, în sistem on-line, în condițiile impuse de măsurile de prevenire a răspândirii noului Coronavirus. Organizat de Universitatea Tehnică ”Grigore Asachi” din Iași și Institutul Național de Inventică de la Iași, evenimentul a prilejuit prezentarea celor mai noi brevete de invenții ale unor cercetători de la instituțiile de cercetare-dezvoltare din România, de la Universitățile Tehnice din România, dar și ale unor cercetători din Republica Moldova, Polonia, Taiwan, Cambodgia, Canada, Indonezia, Maroc, Siria, Coreea și Filipine, semn că, așa cum remarca prof.dr. Neculai Eugen Seghedin, Președinte al acestui eveniment, ”este un fapt demonstrat cel conform căruia, în situații de criză, creativitatea umană se amplifică.”

În rândul participanților la acest eveniment de excepție se regăsesc și cercetători ai prestigiosului Institut Naționale de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă (INSEMEX) Petroșani, dar și cercetători din cadrul nu mai puțin apreciatei Universități din Petroșani.

INSEMEX Petroșani a prezentat în cadrul Salonului Internațional de Inventică de la Iași un număr de 6 brevete patentate, elaborate de grupuri de cercetători din cadrul acestei instituții, după cum urmează:

 • ”Stand de determinare a produșilor de reacție generați de materiale solide combustibile”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Emilian Ghicioi, George Artur Găman, Maria Prodan, Andrei Mota Szollosi, Constantin Lupu, Sorin Constantin Burian, Vlad Mihai Păsculescu, Doru Cioclea, Irina Nălboc, Niculina Sonia Șuvar, Nicolae Vlasin, Marius Șuvar, Florin Rădoi, Emeric Chiuzan, Daniel Gheorghe Florea și Răzvan Drăgoescu. Invenţia se referă la un stand de determinare a produșilor de reacție generați de materiale solide combustibile supuse unui proces controlat de ardere/descompunere termică (proces pirogen), permițând setarea temperaturii, a cantității de aer pentru combustie, a debitului de aer pentru diluția efluenților, a vitezei de introducere a eșantionului în cuptor, în vederea studierii comportamentului la expunere în câmp radiativ termic, a stabilirii randamentelor gazelor de ardere/descompunere termică, a pierderii de masă, a ratei de opacizare, de depunere a particulelor solide și a raportului carburant – oxidant.
 • ”Stand de încercări pentru a testa rezistența aparatelor izolante cu circuit deschis la expunerea la temperatură ridicată”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Alin Irimia, George Artur Găman, Emilian Ghicioi, Daniel Pupăzan, Marius Darie, Iosif Lucian Moldovan, Dan Sorin Gabor, Niculina Vătavu, Mihaela Părăian, Mihai Maghyari, Dănuț Nicolae Grecea, Tiberiu Atila Csaszar, Adrian Marius Jurca, Florin Adrian Păun și Ioan Cosmin Colda. Invenția se referă la construcția unui stand de încercări pentru a testa rezistența aparatelor izolante cu circuit deschis la expunerea la temperatură ridicată, conform invenției, se asigură funcționarea stabilă a elementelor de producere a temperaturilor de cerute pe durata testelor . Pentru realizarea scopului funcțional, se va monitoriza temperatura în două puncte în interiorul cuptorului, situați la partea inferioară a manechinului și la nivelul umerilor și cu ajutorul pirometrului pentru bateria de arzătoare.
 • ”Stand pentru determinarea temperaturii de autoaprindere a lichidelor inflamabile cu vâscozitate ridicată, care la temperatura ambiantă sunt în fază solidă”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Emilian Ghicioi, George Artur Găman, Daniel Pupăzan, Daniel Gheorghe, Angelica Nicoleta Călămar, Nicolae Ioan Vlasin, Vlad Mihai Păsculescu, Cristian Nicolescu, Robert Laszlo, Constantin Sorin Burian, Florin Manea jr., Daniel Gheorghe Florea, Vasilica Irina Nălboc, Andrei Moța Szollosi, Marius Cornel Șuvar, Edward Jan Gheorghiosu, Attila Kovacs, Alexandru Florin Simion, Marius Simion Morar. Invenția asigură baza materială pentru cunoașterea temperaturii de autoaprindere Ti a lichidelor greu inflamabile, care se prezintă sub formă solidă la temperaturi ambiante, permițând stabilirea unor temperaturi maxime de proces nepericuloase, care să ofere protecție la explozie/incendiu pentru activitățile industriale la care se procesează lichide greu inflamabile, fie ca produse primare, fie ca produse intermediare, obținute în procesele de distilare a reziduurilor rezultate la rafinarea țițeiurilor.
 • ”Metodă de prevenire a combustiilor spontane ce apar în rezervele deschise de cărbune subterane, în exploatare sau în depozitele de suprafață”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Ion Cristian Tomescu, Doru Cioclea, George Artur Găman, Emilian Ghicioi, Ion Gherghe, Emeric Chiuzan, Lorand Toth, Andrei Moța Szollosi, Gheorghe Florin Rădoi, Corneliu Dănuț Boantă, Marius Simion Morar, Nicolae Ianc, Adrian Matei și Răzvan Drăgoescu. Conform invenției, se asigură dezvoltarea unei metode inteligente de prevenire a combustiilor spontane prin monitorizarea termografică a câmpurilor de temperatură și diminuare a riscurilor generate de apariția unor situații deosebite la nivelul unui strat de cărbune sau unui depozit de suprafață, în scopul asigurării condițiilor de securitate a lucrătorilor. Invenția este rezultatul cercetării industriale în domeniul focurilor endogene sau a riscului de autoaprindere a stratelor de cărbune sau a depozitelor de cărbune de la suprafață.
 • ”Sistem de monitorizare și înregistrare continuă a parametrilor exploziilor de gaze”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Nicolae Ioan Vlasin, George Artur Găman, Emilian Ghicioi, Gheorghe Daniel Pupăzan, Angelica Nicoleta Călămar, Vlad Mihai Păsculescu, Cristian Nicolescu, Robert Laszlo, Constantin Sorin Burian, Florin Manea, Daniel Gheorghe Florea, Vasilica Irina Nălboc, Andrei Moța Szollosi, Marius Cornel Șuvar, Zoltan Vass, Ligia Ioana Tuhuț, Alexandru Florin Simion și Marius Simion Morar. Invenţia se referă la un sistem de monitorizare și înregistrare continuă a parametrilor exploziilor de gaze, capabil să analizeze fenomenele de explozie a amestecurilor aer-gaz combustibil la viteze superioare de înregistrare a parametrilor. Invenția asigură baza materială pentru înțelegerea mecanismelor de aprindere și propagare a exploziilor de gaze în medii controlate (la diverse concentrații de gaze, în stare liniștită sau turbulentă a amestecului exploziv), precum și pentru calibrarea simulărilor computerizate ale exploziilor de gaze inflamabile.
 • ”Stand de încercări pentru aprinderea atmosferei explozive praf/aer prin descărcări electrostatice capacitive”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Dan Sorin Gabor, George Artur Găman, Emilian Ghicioi, Daniel Pupăzan, Marius Darie, Lucian Moldovan, Alin Irimia, Niculina Vătavu, Mihaela Părăian, Mihai Maghyari, Dănuț Nicolae Grecea, Tiberiu Atila Csaszar, Adrian Marius Jurca, Florin Adrian Păun și Ioan Cosmin Colda. Invenția se referă la realizarea unui stand de încercări pentru aprinderea atmosferei explozive praf/aer prin descărcări electrostatice capacitive, stand în care se utilizează un amestec exploziv de încercare format din aer și praf inflamabil, a cărui concentrație trebuie să se încadreze între limita inferioară de explozie și limita superioară de explozie, amestec ce poate fi aprins de o descărcare electrostatică. Standul realizat optimizează procesul de inițiere a atmosferei explozive praf/aer prin stabilirea precisă a întârzierii de la momentul începerii învolburării prafului și momentul apariției descărcării electrostatice.

Și prezența grupurilor de cercetători de la Universitatea din Petroșani a fost una de excepție la acest Salon internațional de inventică, fiind prezentate nu mai puțin de 10 brevete de invenție, după cum urmează:

 • ”Dispozitiv electronic cu automat programabil”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Dragoș Păsculescu, Titu Niculescu și Florian Sorin Ridzi. Invenţia se referă la un dispozitiv electronic cu automat programabil destinat controlului procesului de exploatare din exploatările miniere cu pericol de explozie. El realizează comanda a patru transportoare, cu respectarea logicii de pornire şi a normelor de siguranţă prevăzute de standardele de securitate din domeniu.
 • ”Echipament electronic cu automat programabil”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Titu Niculescu, Dragoș Păsculescu și Florian Sorin Ridzi. Invenţia se referă la un echipament electronic cu automat programabil, destinat controlului proceselor de exploatare şi transport din exploatările miniere subterane cu pericol de explozie. Circuitele de comanda și confirmare sunt cu securitate intrinseca si siguranță la eventuale defecte care ar putea duce la accidente.
 • ”Metodă de control operativ a componentelor simetrice din sistemele electroenergetice trifazate”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Carol Zoller, Sorina Costinaș, Gheorghe Marc, Remus Dobra și Dragoș Păsculescu. Invenţia se referă la o metodă de control operativ a componentelor simetrice de tensiune (sau de curent) din sistemele electroenergetice sinusoidale trifazice, ce poate fi implementată în releele electronice specifice subsistemelor de protecție, care funcționează pe principii numerice.
 • ”Procedeu de monitorizare a stabilităţii deponiilor ecologice”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Remus Dobra, Mircea Rîșteiu și Dragoș Păsculescu. Invenţia se referă la un procedeu de monitorizare a stabilităţii deponiilor ecologice existente atât în zonele miniere, de tip halde și depozite de steril, cât și în zonele urbane, de tip iazuri de decantare și depozite de deșeuri.
 • ”Metodă și algoritm de protecţie automată, anticipativă împotriva supracurenţilor din instalațiile electrice”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Carol Zoller, Dragoș Păsculescu, Gheorghe Marc și Remus Dobra. Invenţia are drept obiectiv o metodă, respectiv un algoritm de protecţie automata, anticipativă împotriva supracurenţilor, care poate fi utilizată in instalaţiile electrice de orice tip. Caracteristica de acţionare a protecţiei automate, anticipative, împotriva supracurenţilor, rezultată din metoda propusă, modelează fidel caracteristicile de acţionare consacrate ale protecţiilor actuale de curent (suprasarcină şi/sau scurtcircuit).
 • ”Tehnologie modulară de susținere a excavațiilor subterane”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Samuel Ioel Vereș, Sorin Mihai Radu, Ștefan Sorinel Ghimiși și Valeriu Pleșea. Invenţia constă în realizarea unei tehnologii de susținere care asigura stabilitatea excavaţiilor subterane pe perioade mult mai lungi de timp, cu înregistrarea de capacități portante superioare, pe seama unor consumuri de muncă şi cheltuieli mult mai reduse pentru întreţinere.
 • ”Autovehicul smart electric cu un sistem de comunicație LoRa”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Răzvan Marcel Marcuș, Neluțu Cosmin Rus și Monica Leba. Invenţia are drept obiectiv realizarea unui autovehicul smart electric cu un sistem de comunicație LoRa care să permită preluarea datelor de la diferiți senzori amplasați pe autovehicul în scopul monitorizării calității mediului ambiant dintr-un oraș (aer, zgomot, praf, umiditate, diferențe de temperatură) și cu funcționalitate de recuperare a unei părți din energia electrică consumată și în timpul accelerării și al deplasării în vederea creșterii autonomiei.
 • ”Dispozitiv purtabil pentru identificarea și alarmarea apariției stării de burnout”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Nassar Yunis, Cristina Andreea Ionică și Monica Leba. Obiectivul invenției este un sistem format din două dispozitive: un dispozitiv purtabil pentru identificarea și alarmarea apariției stării de burnout și un dispozitiv pentru setare / citire, după cum urmează: setarea datelor inițiale de către specialist ca rezultat al evaluării stării și citirea datelor măsurate de dispozitivul purtabil, tot de către specialist.
 • ”Dispozitiv de identificare și susținere a mișcării brațului drept pentru persoanele cu probleme de mobilitate”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Marius Nicolae Rîșteiu, Monica Leba și Cristina Andreea Ionică. Invenţia are drept obiectiv realizarea unui dispozitiv de identificare și susținere a mișcării brațului drept pentru persoanele cu probleme de mobilitate. Dispozitivul este comandat pe baza intențiilor de mișcare apărute la nivelul țesutului muscular care ajung la suprafață și pot fi achiziționate de pe piele acolo unde mușchiul are această intenție, dar nu are suficientă forță pentru mișcarea brațului.
 • ”Instrument de marketing mobil bazat pe tehnicile specifice jocurilor”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Cristina Andreea Ionică, Mihaela Zica, Monica Leba și Mihaela Simona Rîurean. Invenţia are drept scop influențarea comportamentului consumatorului, folosind ca suport o aplicație de mobil bazată pe tehnicile specifice jocurilor, având ca obiectiv general îmbunătățirea mijloacelor de promovare.
 • ”Procedeu de planificare bazat pe un algoritm de divizare optimă a sarcinilor de lucru”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Cristina Andreea Ionică, Monica Leba și Raluca Anamaria Dovleac. Invenția se referă la posibilitatea de a deduce în mod optim și automat ordinea de efectuare a sarcinilor de lucru pentru diverse tipuri de proiecte, ținând seamă de modul în care sarcinile de lucru se influențează reciproc, și de prioritățile stabilite în conformitate cu cerințele clienților.
 • ”Procedeu de monitorizare în subteran a personalului prin tehnologia de comunicare în spațiul de lumină vizibilă”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Mihaela Simona Rîurean, Cristina Andreea Ionică și Monica Leba. Această invenție are ca obiectiv principal monitorizarea permanentă, în timp real, a poziției personalului din spațiile miniere subterane. Comunicarea poziției persoanelor din subteranul minier se realizează printr-un sistem de emisie-recepție care folosește ca mediu comunicarea în spațiul de lumină vizibilă (CSLV).

Ediția din acest an a Salonului Internațional de Inventică de la Iași a avut loc, în sistem on-line,. în perioada 28-31 iulie 2020.