Studenții fac recomandări candidaților pentru Primăria Petroșani privind prioritățile lor în domeniul educației

Home Educație Studenții fac recomandări candidaților pentru Primăria Petroșani privind prioritățile lor în domeniul educației
Studenții fac recomandări candidaților pentru Primăria Petroșani privind prioritățile lor în domeniul educației

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, cu sprijinul University of Petroșani Students’ Union și susținerea consorțiului de ONG-uri ”Valea Jiului Implicată”, propun candidaților pentru funcția de primar al municipiului Petroșani o serie de obiective ale studenților, cu recomandarea de a le considera priorități în domeniul educației la nivel local.

Printre aceste recomandări se află și gratuitatea/reducerea pe toate linile de transport în comun din Valea Jiului, doar pe baza legitimației de student, prin revalidare semestrială. sau asigurarea reducerii cu 75% a accesului la muzee, spectacole de teatru, concerte, film sau alte manifestări culturale sau sportive organizate de instituții publice conform art. 84, alin. (4) și art. 205, alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

”Subliniez importanța introducerii acestor avantaje privind transportul rutier pentru studenții care urmează un program de studii în cadrul  Universității din Petroșani. Acest lucru ar facilita deplasarea dintre localitatea de domiciliu și locul unde își desfășoară activitatea educațională. Reamintesc că reducerea de 75% pentru diferite manifestări culturale și sportive este stipulată în legea mai sus menționată. Acest lucru este aplicat în alte centre universitare precum Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca și multe altele”, spune Alexandru Lucian Docea, Președintele University of Petroșani Students` Union.

În opinia studenților de la Universitatea din Petroșani, impactul pe care universitățile îl au în peisajul unei comunități locale este unul incontestabil, fapt confirmat și în declarațiile competitorilor înscriși în cursa electorală de la Petroșani. Tocmai de aceea, organizațiile studențești și societatea civilă locală consideră că este necesar ca reprezentanții administrației publice să acorde atenție și sprijin mediului universitar și beneficiarilor direcți ai acestuia, studenții. ”Credem că abordarea administrației publice locale trebuie să fie una integrată care să cuprindă atât creșterea atractivității municipiului Petroșani pentru potențialii studenți, dezvoltarea de programe și acțiuni pentru creșterea calității vieții de student, cât și asigurarea inserției studenților pe piața muncii locale pentru a contribui la dezvoltarea locală”, se arată într-un comunicat al consorțiului de ONG-uri ”Valea Jiului Implicată”.

În îndeplinirea acestor deziderate de mai sus, studenții de la Universitatea din Petroșani, dar și membrii ai mai multor organizații neguvernamentale locale solicită candidaților la alegerile locale din septembrie 2020 din municipiul Petroșani să își asume următoarele obiective pentru mandatul 2020-2024:

 1. Recunoașterea importanței mediului universitar în creșterea economiei locale și a dezvoltării urbane și integrarea unor obiective de sprijin a învățământului superior în strategia de dezvoltare locală;
 2. Consultarea cu actorii din comunitatea universitară (studenți, reprezentanții universităților) în proiectarea strategiilor relevante pentru comunitate;
 3. Crearea unui mecanism de consultare și dialog constant între autoritatea publică locală și organizațiile studențești în vederea soluționării rapide a problemelor studenților;
 4. Asigurarea reducerii cu 75% a accesului la muzee, concerte, spectacole de teatru, film sau alte manifestări culturale sau sportive organizate de instituții publice conform art. 84, alin. (4) și în art. 205, alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011;
 5. Acordarea de gratuitate/reducere studenților pentru transportul local prin subvenționarea cuantumului abonamentelor/tichetelor de călătorie pe toate liniile de transport doar pe baza legitimației de student, prin revalidare semestrială;
 6. Încheierea de parteneriate cu universitatea pentru asigurarea de locuri de practică/internship de calitate pentru studenții care urmează un program de studii specific activității autorităților publice locale/serviciilor publice gestionate;
 7. Creșterea gradului de comunicare și deschidere față de organizațiile de voluntariat în vederea susținerii și promovării activităților derulate de acestea (oferirea de spații gratuite pentru desfășurarea activităților, promovarea proiectelor de voluntariat prin canalele de comunicare ale Primăriei și Consiliului Județean etc).
 8. Dotarea instituțiilor de învățământ superior cu materialele necesare în vederea asigurării respectării Legii nr. 194/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice.
 9. Organizarea de concursuri de proiecte de tineret în baza Legii 350/2005 și evidențierea unui apel special pentru proiectele organizațiilor studențești;
 10. Încurajarea utilizării mijloacelor de transport alternative de către studenți prin subvenții și asigurarea infrastructurii necesare, inclusiv pentru studenții cu dizabilități;
 11. Înființarea și sprijinirea activității unui centru de tineret în Municipiul Petroșani cu impact asupra dezvoltării de competențe și deprinderi în rândul tinerilor.

Documentul este semnat de reprezentanți ai asociațiilor ”Valea Jiului Implicată”, University of Petroșani Students` Union, Valea Jiului Society, Asociația Copii Pentru Viitor Vulcan și Asociația Colonia Veselă.