Consiliul județean Hunedoara / Anunț concurs

Home Administrație Consiliul județean Hunedoara / Anunț concurs
Consiliul județean Hunedoara / Anunț concurs

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea postului contractual  vacant de execuție de referent, treapta II, din cadrul Serviciului administrativ.

Probele stabilite pentru concurs:

  • 18.11.2020,  ora 1100  – proba scrisă
  • 24.11.2020,  ora 1100 proba  interviu.

Ambele probe se desfăşoară la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 26.10.2020 – 06.11.2020, inclusiv, ora 1330, la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, Serviciul resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice.

Datele de contact ale secretarului comisiei de concurs – Andrășescu Luciana, e-mail: cjudhunedoara@yahoo.com, tel.0254/211350, int.183.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Anexa la HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant a funcției contractuale de execuție de referent, treapta II din cadrul Serviciului administrativ:

  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechimea în muncă – studii medii de minimum 6 luni.

Informaţii suplimentare se obțin la sediul Consiliului Județean Hunedoara, Serviciul resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice, camera 13, tel.0254/211350, int.183.