Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 27.11.2020

Home Administrație Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 27.11.2020
Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 27.11.2020

În temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 27.11.2020, ora 11,00,  se va desfășura în sistem de videoconferință ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara,  cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Depunerea jurământului de către domnii Pârvuța Gabriel Ionuț și Demeter Ioan, supleanți validați de Tribunalul Hunedoara prin Încheierea civilă nr.117/2020;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobare completării Regulamentelor privind cofinanțarea furnizorilor privați acreditați de servicii sociale în domeniul protecției copilului și în domeniul protecției persoanei adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.55/2017 cu modificările și completările ulterioare;

                              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism;

                            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțare de Consiliul Județean Hunedoara pentru anul școlar 2020-2021 – semestrul I;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea de gestiune a serviciului de transport public de călători prin curse regulate între localitățile din Valea Jiului, în cadrul proiectului „Linia Verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani Green Line Valea Jiului”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2020;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2020;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de proiect și a justificării impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean a obiectivului de investiții: „Modernizare DJ 705A: Orăștie – Costești -Sarmizegetusa Regia, km 2+200 – 19+465” de cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției de colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Consiliul Local al Comunei Pui;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Lucrări de relocare și realizare conexiuni post transformare Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu în vederea măririi puterii instalate”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale spitalelor de interes județean;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Responsabil desemnat pentru relația cu societatea civilă

Cj. Cordunianu Nicoleta