CAR Parîngul IFN Petroșani își diversifică oferta de împrumuturi

Începând cu luna decembrie 2020, CAR Parîngul IFN Petroșani își diversifică oferta de împrumuturi acordate membrilor, prin introducerea unor noi scheme de finanțare cu destinație specială, precum și prin introducerea unor noi valori pentru ajutoarele financiare.

Astfel, membri CAR Parîngul IFN Petroșani vor avea la dispoziție, începând cu 2 Decembrie 2020, următoarele tipuri de împrumuturi noi: Creditul medical, Împrumutul pentru studenți, Împrumutul pentru Dezvoltare Personală și Împrumutul Verde.

Potrivit reprezentanților Casei de Ajutor Reciproc, condițiile de acordare a acestor noi tipuri de împrumuturi și avantajele acestora sunt după cum urmează:

1. CREDITUL MEDICAL (pentru Intervenții chirurgicale):

Suma maximă ce poate fi acordată în cadrul acestei scheme de creditare este în cuantum de 20.000 RON, iar termenul de rambursare este de maxim 5 ani. Dobânda aferentă este de 8%/an  + 0.3%/luna dobândă suport social. Fondul social necesar pentru accesarea creditului este de 10% din valoarea creditului acordat. De asemenea, pentru acordarea Creditului medical, solicitantul trebuie să prezinte documente care să ateste necesitatea actului medical.

Suma maxima care poate fi acordată se va analiza în funcție de gravitatea bolii și costul intervenției. Pentru garantarea sumei trase în acest tip de credit, solicitanții vor prezenta drept garanție giranți sau coplătitori.

Exemplu de calcul pentru creditul medical pentru intervenție chirurgicală: La o sumă împrumutată de 1.000 lei, cu rambursare în 12 rate lunare, suma totală calculată a dobânzii este 63.51 lei, totalul sumei de rambursat format din suma împrumutată plus dobânda totală de plătit este de 1063.51 lei.

De menționat este, în același timp faptul că, membrul CAR care solicită acest tip de împrumut nu va mai beneficia de ajutor social după efectuarea intervenției chirurgicale.

2. ÎMPRUMURUL PENTRU STUDENȚI:

Acesta este disponibil studenților, membrii CAR, care au și calitatea de salariați. Suma maximă acordata poate fi în cuantum de 5000 RON,  cu termen de rambursare de maxim 2 ani și dobândă de 5%/an. Fondul social necesar pentru acordare este de 10% din valoarea creditului acordat, iar garanțiile pot fi acoperite de un singur girant, însă obligatoriu din rândul membrilor CAR. Actele necesare pentru acordarea creditului sunt: adeverință de venit; adeverință de la facultate care să ateste calitatea de student.

Exemplu de calcul pentru împrumutul pentru studenți:  la o suma împrumutată de 1000 lei, cu rambursare în 12 rate lunare, suma totală calculată a dobânzii este de 27.22 lei, totalul sumei de rambursat format din suma împrumutată plus dobânda totală de plătit este de 1027.22 lei.

3. ÎMPRUMUTUL PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ: 

De acest împrumut poate beneficia orice membru al CAR. Suma maximă acordată va fi în cuantum de 5000 RON, cu termen de rambursare de maxim 2 ani. Dobânda este de 8%/an + 0.3%/luna dobândă suport social. Fondul social necesar pentru acordarea creditului este de 10% din valoarea creditului acordat, iar la garantarea creditului este necesar un girant sau coplătitor.

Acest tip de împrumut poate fi solicitat pentru finanțarea de cursuri de calificare sau specializare, pentru diverse forme de studii, pentru școala de șoferi, etc.

Actele necesare pentru contractarea împrumutului sunt: adeverință de venit; dovadă pentru destinația împrumutului (chitanță pentru achitarea unei taxe de înscriere sau o adeverință de la instituția unde urmează să fie efectuate cursurile de calificare sau adeverință care să ateste calitatea de cursant).

Exemplu de calcul pentru împrumutul pentru dezvoltare personală: la o sumă împrumutată de 1.000 lei, cu rambursare în 12 rate lunare, suma totală calculată a dobânzii este 63.51 lei, totalul sumei de rambursat format din suma împrumutată plus dobânda totală de plătit este de 1063.51 lei.

4. ÎMPRUMUTUL VERDE:

Acest tip de împrumut poate fi solicitat pentru achiziționarea și montarea de instalații fotovoltaice (pentru producerea energiei electrice și producerea apei calde), pentru achiziționarea și montarea de centrale termice alimentate cu energie electrică dar și pentru alte instalații de producere a energiei fără consum de combustibil tradițional.

Suma maximă ce poate fi acordată va fi in cuantum de 10.000 RON, în funcție de cuantumul fondului social care trebuie să fie de minim 10% din valoarea creditului solicitat. Pentru acordarea acestui tip de credit se va prezenta o factură proformă a sistemului de energie achiziționat. Termenul de rambursare este de maxim 5 ani iar dobânda este de 10%/an + 0.3%/lună dobândă suport social. Fond social necesar: 10% din valoarea creditului acordat. Creditul se garantează cu giranti sau coplatitori.

Exemplu de calcul pentru împrumutul verde: la o sumă împrumutată de 1.000 lei, cu rambursare în 12 rate lunare, suma totală calculată a dobânzii este 74.67 lei, totalul sumei de rambursat format din suma împrumutată plus dobânda totală de plătit este de 1074.67 lei.

Conducerea CAR Parîngul IFN Petroșani informează că, de la data de 1 Decembrie 2020, se mărește și gama de ajutoare sociale acordate membrilor CAR, prin acordarea de ajutoare pentru nașterea unui copil și pentru căsătorie. Aceste ajutoare se vor acorda diferențiat, în funcție de vechimea membrului CAR, respectiv: pentru vechime între 1-5 ani: 300 lei; pentru vechime între 5-10 ani: 500 lei; pentru vechime de peste 10 ani: 1000 lei. Acest tip de ajutor social va putea fi solicitat în termen de maxim 3 luni de la data producerii evenimentului (respectiv nașterea unui copil sau căsătorie),iar actele doveditoare care trebuie depuse constau în certificat de naștere sau, după caz, certificat de căsătorie.

”Suntem preocupați permanent în a satisface nevoile membrilor Casei noastre Ajutor Reciproc iar acest noi tipuri de ajutoare sociale și produse de creditare sunt un răspuns firesc tocmai la aceste nevoi. Vreau să-i invit pe membri noștri să apeleze la aceste noi forme de împrumuturi, pe care le-am gândit și ca o formă de sprijin pentru diferite ocazii și/sau oportunități, cu atât mai mult cu cât acordarea acestora este una simplă și rapidă, iar dobânzile sunt foarte bune în contextul actual specific de pe piața financiară din țara noastră. Suntem, și prin aceste noi oferte financiare, alături de membri noștri, atât la bine cât și la greu”, a declarat dr.ing. Dumitru Răscolean, Președintele CAR Parîngul IFN Petroșani.