Széll Lőrincz: ”Voi reprezenta în Parlament întreaga comunitate hunedoreană pentru că îmi doresc să lucrez pentru toți cetățenii din județul Hunedoara”

Home Politică Széll Lőrincz: ”Voi reprezenta în Parlament întreaga comunitate hunedoreană pentru că îmi doresc să lucrez pentru toți cetățenii din județul Hunedoara”
Széll Lőrincz: ”Voi reprezenta în Parlament  întreaga comunitate hunedoreană pentru că îmi doresc să lucrez pentru toți cetățenii din județul Hunedoara”

Interviu cu Széll Lőrincz, candidat al UDMR Hunedoara pentru Camera Deputaților

  • În câteva cuvinte, cine sunteți și ce ați făcut în ultimii 5 ani ?

Am 43 de ani, sunt căsătorit și sunt fericitul tată al doi copii.

De profesie sunt  inginer în automatică și informatică industrială, absolvent al Facultății de Mașini și Instalații Electromecanice din cadrul Universității Petroșani. În 2010 am absolvit  cursurile Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru înalți funcționari publici, iar în acest an masteratul în administraţie publică și dezvoltare comunitară la Facultatea de Științe din cadrul Universității Petroșani.

Mi-am început activitatea de tineret, in anul 1990 ca voluntar într-o asociaţie de tineret din Lupeni. În cei 30 de activitate an înfiinţat şi condus mai multe  organizaţii şi fundaţii de şi pentru elevi, studenţi şi tineret, am iniţiat şi coordonat numeroase proiecte de şi pentru tineret locale, regionale, naţionale şi internaţionale. Am fost vicepreşedinte al Consiliului Tineretului din România şi membru în Biroul Executiv al Consiliului Tineretului din Sud – Estul Europei.

În perioada 2005 – 2010 am fost Director al Direcţiei Judeţene pentru Tineret Hunedoara, iar în perioada 2010 – 2012 am fost vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, responsabil de coordonarea politicilor şi strategiei naţionale pentru tineret , a programelor naţionale de şi pentru studenţi şi tineri. Din 2012 sunt Director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Sport și Tineret Hunedoara.

  • Care credeți că sunt calitățile care vă recomandă pentru o candidatură pentru Parlamentul României ?

În cei 30 de ani de activitate comunitară și profesională am acumulat experiență pentru a putea face mai mult pentru comunitatea pe care o reprezint.

Am propuneri concrete de modificări legislative și legi noi în domeniile în care am acumulat experiență profesională.

  • În ce fel credeți că puteți sprijini comunitatea maghiară hunedoreană din calitatea de parlamentar ?

Prin susținerea modificărilor legislative în domeniul principalelor obiective importante pentru comunitatea din care provin: învățământul în limba maternă, păstrarea culturii și a tradițiilor, susținerea cultelor religioase și a ONG-urilor maghiare.

În același timp voi reprezenta întreaga comunitate hunedoreană pentru că îmi doresc să lucrez pentru toți cetățenii din județul Hunedoara, nu doar pentru cei de etnie maghiară, la fel cum au făcut-o și ceilalți colegi din Organizația Județeană Hunedoara a UDMR, care au fost numiți si aleși în funcții naționale sau europene.

  • Care credeți că sunt argumentele cu care credeți că puteți câștiga voturi și din partea celorlalți cetățeni ai județului Hunedoara, dincolo de cei din comunitatea maghiară?

În toată activitatea neguvernamentală și profesională de până acum am lucrat în interesul tuturor cetățenilor, nu numai a celor din comunitatea maghiară.

Proiectele inițiate și realizate au avut ca beneficiari copii, elevi, tineri și sportivi din întreg județul Hunedoara.

  • Aveți în vedere promovarea în Parlament a unor legi importante. Care ar fi acestea?

Este nevoie de modificarea Legii Tineretului și Legii educației fizice și sportului și o lege noua, a taberelor. În același timp voi susține toate inițiativele legislative bine ale colegilor din grupul parlamentar al UDMR, dar și legile care sunt în beneficiul cetățenilor din județul Hunedoara, inițiate de către ceilalți deputați sau senatori din județ.

  • Cum vedeți starea actuală a Văii Jiului în a județului Hunedoara, în general ?

Starea actuală a Văii Jiului este una de tranziție. M-am născut și am crescut aici în Valea Jiului și de aceea pentru mine este important viitorul acestei zone. Fondurile europene reprezintă cea mai importantă resursă pentru finanțarea tranziției economice și sociale a Văii Jiului în următoarea perioadă.

Scopul principal al aplicării proiectelor cu privire la tranziție este decarbonizarea economiei Văii Jiului, sprijinirea inițiativelor mediului local de afaceri, al IMM-urilor, care vor crea noi locuri de muncă.

Eu cred că Valea Jiului nu are doar un trecut deosebit, ci și viitor, dar pentru acesta trebuie să contribuim cu toții.

  • Ce credeți că trebuie făcut pentru ca regiunea noastră să se dezvolte și care ar putea fi, în acest sens, rolul dumneavoastră, ca senator/deputat ?

Ceea ce nu s-a reușit în ultimii 30 de ani va trebui să se reușească în următorii 5, iar premisele de la care pornim sunt favorabile. Autoritățile publice din Valea Jiului, împreună cu mediul local de afaceri și în strânsă colaborare cu Guvernul României, vor trebui să finalizeze Planul Teritorial de Tranziție care să permită negocierea cu Comisia Europeană și apoi accesarea finanțărilor din Fondul pentru Tranziție Justă al Uniunii Europene.

Noile investiții trebuie să asigure posibilitatea reconversiei profesionale, iar autoritățile publice vor trebui să fie mai eficiente în asistarea forței de muncă pentru identificarea noilor locuri de muncă. Fondul pentru Tranziție Justă favorizează investițiile în domeniile cu înaltă valoare adăugată, în cercetare și în inovație. De aceea, un actor foarte important în Valea Jiului este Universitatea din Petroșani, dar și rețeaua de învățământ preuniversitar. Prin legătura mai strânsă dintre învățământ și piața muncii, prin favorizarea învățământului profesional și a celui dual, vom asista tinerii în integrarea lor în economia locală.

Consider că este important să reprezint în Parlamentul României propunerile concrete formulate de Comitetul de Inițiativă Valea Jiului, cum ar fi reducerea procentului de cofinanțare solicitat întreprinderilor din această zonă în cadrul proiectelor cu fonduri europeană. Doar dacă vom fi atenți la solicitările concrete ale instituțiilor și firmelor din Valea Jiului, proiectele guvernului și cele ale UE vor avea succes.

  • Care sunt principalele 5 elemente care constituie promisiunile electorale ale dumneavoastră și ale UDMR pentru alegători ?

Prioritatea UDMR Hunedoara este dialogul permanent cu cetățenii. Vom deschide birouri parlamentare cu program permanent, vom avea întâlniri săptămânale cu alegătorii și cu autoritățile publice din județ, vom comunica transparent despre activitatea și inițiativele noastre.

Vom munci în Parlamentul României pentru a legifera în favoarea:

– relansării economice post COVID-19; pentru menținerea și crearea de noi locuri de muncă; pentru sprijinirea persoanelor, familiilor și firmelor aflate în dificultate din cauza crizei economice.

– punerii sistemului de sănătate în slujba oamenilor; vrem ca spitalele din România să asigure asistență medicală de nivel european; toți cetățenii trebuie să se bucure de securitate sanitară.

– asigurarea unei bătrâneți demne după o viață de muncă grea și cinstită pentru minerii pensionari din Valea Jiului și Brad, foștii metalurgiști din Hunedoara și Călan, precum și toți ceilalți pensionari.

– implementării cu succes a tranziției economico-sociale a regiunii carbonifere a Văii Jiului prin  utilizarea de resurse bugetare și europene din Fondul pentru Tranziție Justă.

– obiectivelor specifice comunității noastre maghiare: învățământul în limba maternă, cultura și tradițiile comunităților minorităților naționale; sprijinul echitabil pentru cultele și ONG-urile comunității maghiare.

Comandat de UDMR Organizația Județeană Hunedoara – CUI mandatar 13200002 – Executat de Exclusiv Media Group SRL