Facilități la plata impozitelor locale pentru unele categorii de contribuabili din Petroșani

Home Administrație Facilități la plata impozitelor locale pentru unele categorii de contribuabili din Petroșani

Dincolo de bonificația de 10% aplicată în general contribuabililor pentru plata integrală, până la finalul trimestrului I, a impozitelor pe proprietate aferente anului 2021, autoritățile locale de la Petroșani au stabilit o serie de alte facilități la plata unor taxe și impozite locale pentru anumite categorii de contribuabili.

Beneficiari sunt, în principal, pensionarii în vârstă de peste 60 de ani, care îndeplinesc cumulat o serie de condiții și care sunt scutiți de la impozitul pe locuință și beneficiază de 50% reducere la impozitul pe teren.

Pentru a beneficia de scutirea la plata impozitului pe clădire, pensionarii de peste 60 de ani din Petroșani trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie proprietar al clădirii iar destinația acesteia să fie de locuință de domiciliu;
 • să nu aibă alte venituri în afara pensiei;
 • să locuiască efectiv în clădirea respectivă;
 • să nu dețină în proprietate și alte locuințe de tip rezidențial;
 • soțul sau soția să fie la rândul său pensionar cu vârsta de peste 60 de ani și fără alte venituri în afara pensiei
 • ceilalți membrii ai familiei care locuiesc în aceeași locuință să fie minori.

Aceleași condiții trebuie îndeplinite și de pensionarii proprietari de teren, care pot solicita scutirea cu 50% din valoarea impozitului pe teren aferent anului 2021.

Documentele necesare pentru obținerea acestor facilități acordate pensionarilor în vârstă de peste 60 de ani se vor depune la Serviciul Constatare și Impunere Persoane Fizice din cadrul Primăriei municipiului Petroșani. Acestea sunt următoarele:

 • cerere tip;
 • copie CI/BI;
 • cupon de pensie pe luna decembrie pentru pensionarul solicitant, respectiv pentru soț/soție;
 • declarație pe propria răspundere că solicitantul, respectiv soțul/soția acestuia, nu dețin alte surse de venit în afara pensiei;
 • adeverință de venit aferentă anului 2020 pentru pensionarul solicitant și pentru soțul/soția acestuia, eliberată de Serviciul Fiscal Municipal Petroșani;
 • factura de utilități pentru luna decembrie 2020;

Consiliul local al municipiului Petroșani a dispus de asemenea scutirea de la plata impozitului pe clădirile utilizate de ONG-uri autorizate pentru furnizarea de servicii sociale. În anul 2021 vor beneficia de scutire de la plata impozitului pe clădire și asociațiile sau fundațiile care desfășoară activități fără scop lucrativ (care nu au ca scop obținerea de venituri). Procedura de identificare a ong-urilor ce pot beneficia de aceste scutiri, precum și documentele necesare în acest scop sunt prevăzute în HCL nr.11/2011.

Tot în această hotărâte sunt prevăzute și unele facilități care pot fi acordate persoanelor fizice și juridice cu privire la plata taxei de salubritate.