Apa Serv Valea Jiului / Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Home Anunțuri Apa Serv Valea Jiului / Anunț public privind decizia etapei de încadrare
Apa Serv Valea Jiului / Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A., titular al proiectului “OCUPAREA TEMPORARĂ A TERENURILOR ÎN SUPRAFAȚĂ DE 0,15065 HA PENTRU PROIECTUL ADUCȚIUNE MORIȘOARA ȘI REȚEA DE DISTRIBUȚIE REZERVOR BRAZI DIN CADRUL PROIECTULUI MAJOR MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “OCUPAREA TEMPORARĂ A TERENURILOR ÎN SUPRAFAȚĂ DE 0,15065 HA PENTRU PROIECTUL ADUCȚIUNE MORIȘOARA ȘI REȚEA DE DISTRIBUȚIE REZERVOR BRAZI DIN CADRUL PROIECTULUI MAJOR MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA”, propus a fi amplasat în U.A.T. Vulcan, de la rezervorul Brazi pe o suprafață de 150 m până la str. Morii (Poligonului), jud. Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, judeţul Hunedoara, în zilele de luni – joi, între orele 800 -1600 şi vineri între orele 800 – 1400 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhd.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara