Universitatea din Petroșani i-a atribuit titlul de ”Doctor Honoris Causa” artistului Ion Barbu

Home Economie Universitatea din Petroșani i-a atribuit titlul de ”Doctor Honoris Causa” artistului Ion Barbu
Universitatea din Petroșani i-a atribuit titlul de ”Doctor Honoris Causa” artistului Ion Barbu

Senatul Universității din Petroșani a decis, în unanimitate, aprobarea unei Hotărâri prin care artistului plastic Ion Barbu îi este atribuit titlul onorific de Doctor Honoris Causa al acestei prestigioase instituții de învățământ superior. Potrivit rectorului Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, însemnele acestei distincții îi vor fi conferite artistului Ion Barbu în cadrul unei ceremonii speciale organizate de Senatul Universitar, care va avea loc în cursul anului 2022.

Artist remarcabil, creator și susținător al culturii, promotor și susținător al Văii Jiului, Ion Barbu consemnează în dreptul impresionantului său CV și calitatea de inginer, dobândită după absolvirea studiilor universitare ale fostului Institut de Mine din Petroșani, precursor al actualei Universități din Petroșani. Mai mult, acesta a profesat în această calitate, vreme de un deceniu și
jumătate, la Mina Petrila, pe care cu o voință absolut admirabilă a încercat și încearcă să o salveze de la dispariție, convins fiind că după închiderea activităților din subteran, aceasta poate deveni o absolut emblematică exploatare culturală. În acest scop, Ion Barbu a reușit să dea speranțe într-o nouă viață Minei Petrila, mai ales după ce, la inițiativa sa, o serie de clădiri ale acesteia au fost salvate de la distrugere prin obținerea statutului de monumente istorice.

Tot apreciatului artist Ion Barbu, Valea Jiului îi datorează salvarea Casei Memoriale ”I.D. Sîrbu” din Petrila și repunerea acesteia în circuitul cultural și turistic, dar și înființarea Muzeului Instalatorului Român de la Petroșani și a Muzeului Mamei de la Petrila, alte două locuri emblematice ale Văii Jiului în care arta lui Ion Barbu este definitorie.

Despre Ion Barbu și despre rolul său în viața culturală, artistică și socială a Petrilei, a Văii Jiului și a României se poate vorbi la nesfârșit și tot ar mai rămâne nespuse o seamă de considerații, exclusiv laudative, care să confirme justețea deciziei Senatului Universității din Petroșani de a-i conferi prestigiosul titlu academic de ”Doctor Honoris Causa”.

Vivat !