Consultare publică pe Bugetul General al Municipiului Deva pe anul 2022

Home Economie Consultare publică pe Bugetul General al Municipiului Deva pe anul 2022

Primăria Municipiului Deva a inițiat procedura de consultare publică cu privire la PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI DEVA PE ANUL 2022, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/28.12.2021 publicată in Monitorul Oficial nr. 1238/28.12.2021. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere în perioada 11.01.2022 -21.01.2022, pe adresa de e-mail: buget2022@primariadeva.ro, fax: 0254.226.176 sau să le depună la Centrul de relații cu publicul – Primăria Municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4. (cu respectarea normelor de protecție COVID – 19). Materialele vor prezenta mențiunea Recomandare privind Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Consultarea publică privind dezbaterea proiectului de buget general al Municipiului Deva pe anul 2022 va avea loc în data de 25 ianuarie 2022, ora 12:00, în sala de sedințe a Primăriei Municipiului Deva, cu respectarea normelor de protecție COVID – 19.

Veniturile bugetului general sunt în sumă de 385.155,31 mii lei și cuprind:

  • bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 346.726,29 mii lei,
  • bugetul creditelor interne în sumă de: 34.048,11 mii lei,
  • bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de: 4.380,91 mii lei.

Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 433.024,15 mii lei și cuprind:

  • bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 394.101,37 mii lei,
  • bugetul creditelor interne sunt în sumă de: 34.048,11 mii lei,
  • bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de: 4.874,67 mii lei.

Excedentul anului 2021 – buget local, în sumă de 47.375,08 lei mii lei, a cărui utilizare urmează să fie aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Deva în ședința extraordinară ce va avea loc la data de 17.01.2022, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, respectiv pentru finanțarea obiectivelor de investiții, în anul 2022. Excedentul anilor precedenți – bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 493,76 mii lei, a cărui utilizare a fost dispusă în anul 2022 prin Decizii/Dispoziții ale ordonatorilor terțiari de credite, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, sau după caz, dezvoltare.

Primarul municipiului Deva, Florin Oancea arată că veniturile bugetului general înregistrează o creștere de 45,52% față de valorile prognozate în bugetul inițial al anului precedent, pe fondul avansării execuției obiectivelor finanțate din fonduri nerambursabile și a sumelor din credite bancare estimate a fi trase în anul curent. ”Având în vedere că gradul de realizare a veniturilor proprii ale U.A.T. Municipiul Deva a depășit în ultimii 2 ani procentul de 97% pe fiecare an, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, pentru anul 2021, s-a estimat o creștere a veniturilor proprii cu 10,41% față de încasările anului precedent, ca rezultat al creșterii sumelor estimate a se încasa din cota defalcată din impozitul pe venit cuvenită autorităților publice locale. Ponderea investițiilor în total buget general este de 50,32%, respectiv de 217.896,51 mii lei. Obiectivul general este creșterea calității vieții în municipiul Deva – educație, sănătate, infrastructură, mediu, transport în comun, spații verzi, asistență socială etc.”, a declarat Florin Oancea, primarul municipiului Deva.

Cei interesați pot consulta PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI DEVA PE ANUL 2022 accesând link-ul: https://www.primariadeva.ro/…/consultare-publica-pe…