La Editura INSEMEX a apărut volumul „29 noiembrie 1980 – Ziua care a îndoliat Valea Jiului”, o nouă carte-document semnată de Marian Boboc

Home Cultură La Editura INSEMEX a apărut volumul „29 noiembrie 1980 – Ziua care a îndoliat Valea Jiului”, o nouă carte-document semnată de Marian Boboc
La Editura INSEMEX a apărut volumul „29 noiembrie 1980 – Ziua care a îndoliat Valea Jiului”,  o nouă carte-document semnată de Marian Boboc

Sub egida Editurii INSEMEX, în anul 2021 au apărut pe piața de carte o seamă de lucrări, îndeosebi de natură științifică, menite să îmbogățească literatura de specialitate în domeniul securității antiexplozive. Remarcăm, în rândul acestora, volumele intitulate ”Parametrii caracteristici inițierii exploziilor în mediu combustibil-aer” având-o ca autor pe Maria Prodan, ”Metode de analiză și reducere a gradului de poluare al apelor”, avându-i ca autori pe Andrei Szollosi – Mota, Maria Prodan, Vasilica Irina Nălboc și Niculina Sonia Șuvar sau ”Teste și experimentări privind fenomenele de combustie”, avându-i ca autori pe Irina Vasilica Nălboc, Andrei Szollosi – Mota, Maria Prodan și Niculina Sonia Șuvar.

”Sunt câteva din lucrările de specialitate care au apărut sub egida Editurii INSEMEX în anul 2021, volume în care colegii noștri analizează o serie de aspecte din activitatea specifică institutului nostru și prezintă o serie de soluții la diverse probleme semnalate în practică. Aceste noi cărți de specialitate constituie o bază didactică prețioasă atât pentru colegii noștri, cât și pentru cercetători din diverse domenii conexe”, explică dr. ing. George Artur Găman, directorul general al INCD INSEMEX.

Dincolo însă de aceste volume de specialitate, Editura INSEMEX a valorificat colaborarea cu prolificul documentarist și scriitor Marian Boboc (în prezent custode al Muzeului Mineritului din Petroșani), prin editarea unui noul volum de carte-document. Intitulată ”29 noiembrie 1980 – Ziua care a îndoliat Valea Jiului”, cartea prezintă, într-o analiză profundă a documentelor oficiale ale vremii și a mărturiilor celor care au trăit momentele de groază ale celei mai mari explozii postbelice dintr-o mină de cărbune, explozia de la Mina Livezeni din 29 noiembrie 1980.

După cum se știe, acea deflagrație care avea să dea producă cumplita catastrofă, a răpit viețile a 53 de oameni, mineri și militari, iar în rândul victimelor s-au aflat inclusiv salvatori mineri de la Centrul de Cercetări pentru Securitate Minieră – Petroșani (predecesorul INCD-INSEMEX).  Întreaga istorie a acestei explozii pe care regimul comunist de atunci ar fi vrut să o ascundă, este acum rememorată minut cu minut în cele peste 500 de pagini ale cărții semnate de Marian Boboc.

Directorul general al INCD-INSEMEX spune că a discutat cu Marian Boboc, pe care pe bună dreptate în supranumește ”Mister Document”, despre ideea unei astfel de cărți încă din anul 2020, atunci când s-au împlinit 40 de ani de la explozia de la Mina Livezeni. Munca de documentare și redactare a cărții a durat mai bine de un an, iar la finalul anului 2021 cartea a ieșit de sub tipar la Editura INSEMEX. Dr. ing. George Artur Găman apreciază că această carte este un omagiu adus eroilor cărbunelui și unei exploatări miniere semicentenare. ”Volumul nu se vrea un rechizitoriu al nenorocirii, Marian Boboc nu pleacă cu nici o teză preconcepută despre cauzele exploziei, nu caută vinovați, nu îi arată cu degetul, nu este vindicativ, ci reconstituie cu calm – document cu document, mărturie cu mărturie – atmosfera acelor zile tragice de grizu, devoalând urmările și cauzele exploziei. Și prin această carte, instituția noastră, INCD INSEMEX Petroșani, omagiază eroii cărbunelui și istoria unei mine petroșenene semicentenare. Nu este prima dată când o face. Și nici ultima oară”, spune dr.ing. George Artur Găman.

Volumul reunește nu doar documente inedite din diferite fonduri și mărturii cutremurătoare despre explozie, ci reface și atmosfera subteranelor minei Livezeni din anii 1977-1980 și a Petroșaniului din toamna anului 1980. În carte apar referiri la Centrul de Cercetări pentru Securitate Minieră – Petroșani (C.C.S.M.), precursoare a INCD INSEMEX citată în documentele oficiale ca o instanță tehnică, cu expertiză în problemele de securitatea muncii, dar și declarații ale unor colegi specialiști în diverse domenii ale mineritului, care au făcut parte din comisia de cercetare a cauzelor exploziei.

Volumul ”29 noiembrie 1980 – Ziua care a îndoliat Valea Jiului”, va fi lansat în cursul acestui an, unul care marchează 55 de ani de la deschiderea lucrărilor miniere la Mina Livezeni și 50 de ani de când la Mina Livezeni s-a dat prima tonă de cărbune. ”Între aceste coordonate importante pentru istoricul singurei mine petroșenene rămase în funcțiune, vede lumina tiparului acest nou volum al lui Marian Boboc, al patruzeci și treilea în bogata sa bibliografie de documentarist și istoric, un adevărat „Mister Document” al Văii Jiului”, a mai precizat dr. ing. George Artur Găman, director general al INCD INSEMEX Petroșani.