Intervenții în creștere cu peste 30% ale pompierilor hunedoreni în anul 2021

Home Stiri la zi Intervenții în creștere cu peste 30% ale pompierilor hunedoreni în anul 2021

Prevenire, pregătire pentru intervenţie și răspuns prompt la situațiile de urgență, sunt cele trei paliere pe care s-au derulat, în anul 2021, activitățile Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) al județului Hunedoara.

Numărul situațiilor de urgență, la care au intervenit pompierii hunedoreni din cadrul celor 16 structuri de intervenţie funcționale în cadrul I.S.U. Hunedoara, a crescut în anul 2021 cu 32,69% față de anul precedent, ajungându-se astfel la o medie de 69 intervenții / zi, comparativ cu 52 intervenții/zi în anul 2020. Cele 25.369 intervenții au fost repartizate astfel:
1. Detaşamentul Deva – 6372 intervenţii;
2. Detaşamentul Petroşani – 8367 intervenţii;
3. Detaşamentu Hunedoara – 4540 intervenţii;
4. Detaşamentul Oraştie – 3295 intervenţii;
5. Secția Brad – 1229 intervenţii;
6. Secţia Ilia – 1566 intervenţii

Cu toate ca anul 2021 s-a aflat sub presiunea pandemiei generate de virusul SARS–CoV 2, pompierii hunedoreni au reușit să performeze la mai multe capitole din activitatea lor operațională. Astfel, cel mai important obiectiv atins de către ISU Hunedoara a fost atingerea timpilor de răspuns la intervenții, la un nivel sub media timpilor de răspuns înregistrați la nivel național. În acest sens, timpul mediu de răspuns pentru echipajele de stingere la nivelul anului 2021 a fost de 10,38 minute, faţă de 11,13 minute în 2020, înregistrându-se o cădere de aproape 1 minut a timpului mediu, in timp ce timpul mediu de răspuns la nivel național a fost de
13,04 minute în timp ce timpul mediu de răspuns pentru echipajele S.M.U.R.D. la nivelul anului 2021 a fost de 9,12 minute  faţă de 10,41 minute în anul 2020, față de timpul mediu de răspuns
la nivel național care a fost de 14,01 minute;

Repartiţia intervenţiilor în funcţie de tipul acestora se prezintă astfel:
* 15.411 intervenţii de prim ajutor calificat şi descarcerare (media zilnică fiind de 42 cazuri);
* 439 intervenţii la incendii;
* 363 incendii de vegetaţie uscată;
* 263 intervenții la descarcerare;
* 1759 acţiuni de asistenţă persoane.
* 5926 intervenţii în alte situații de urgență;
* 48 intervenţii pentru protecția mediului;
* 31 asanări/ distrugeri de muniţii rămase neexplodate din urma conflictelor armate;
* 833 alte intervenții;
* 296 alarme false cu deplasări fără intervenții;

Un alt aspect foarte important este faptul ca în anul 2021, pe perioada situațiilor de urgență generate de incendii numărul victimelor a fost redus, înregistrându-se doar 10 victime: 9 persoane rănite şi 1 persoană decedată (adult), același număr ca și în anul 2020, cu mențiunea că în anul 2020 au existat două cazuri de decese față de numai unul singur în anul 2021.

În anul 2021 au fost înregistrate 268 incendii la locuinţe, constatându-se o scădere cu 18,54 % faţă de anul 2020, când au fost înregistrate 329. Din totalul acestora, 64,93 % sunt manifestate în mediul urban şi 35,07 % în mediul rural, situaţie ce determină continuarea eforturilor asupra intensificării acţiunilor practice şi responsabilizării cetăţenilor asupra riscurilor la care se expun în cazul nerespectării măsurilor şi regulilor de prevenire a incendiilor. Cauzele care au determinat producerea de incendii la locuinţe sunt următoarele:
– 31,04 % instalaţii electrice defecte;
– 7,14 % acţiune intenţionată;
– 16,26 % foc deschis;
– 11,08 % mijloace de încălzire nesupravegheate;
– 4,19 % jocul copiilor cu focul;
– 17,73 % coş, burlan defect;
– 12,58 % alte împrejurări materializate prin nereguli organizatorice, defecţiuni tehnice de exploatare/proiectare, etc.

Activitatea desfăşurată de personalul Inspecţiei de Prevenire s-a materializat în cele 311 controale de prevenire în care au fost cuprinşi 124 operatori economici, 110 instituţii, 12 obiective supuse controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, 13 obiective investiții, 3 construcţii hidrotehnice, 17 localităţi şi 42 audituri la persoane autorizate care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor. Numărul de controale a scăzut cu 56,50 % faţă de anul 2020, din cauza restrictiilor impuse de pandemie cat si a faptului ca în anul 2021 nu au fost executate controale de prevenire în locațiile destinate procesului de votare.

Complexitatea si rigurozitatea controalelor executate în anul 2021 a condus la o creștere a numărului de deficiențe constatate cu 54,32 %. Astfel, numarul deficientelor constatate in anul 2021 a fost de 1497 deficiențe, față de 970 – în anul 2020.

În anul 2021, a crescut, de asemenea si numărul sancţiunilor contravenţionale cu 36,85 % faţă de anul 2020, fiind aplicate 932 sancţiuni contravenţionale, după cum urmează: 223 amenzi contravenţionale în cuantum de 675 mii lei şi 709 avertismente, faţă de 681 sancțiuni contravenționale în anul 2020.

Activitatea de avizare – autorizare s-a concretizat prin soluționarea unui număr de 549 de solicitări din care 139 solicitări emitere aviz de securitate la incendiu (97 emise și 42 respinse), 1 solicitare emitere aviz de protecție civilă (1 emis și 0 respinse), 73 solicitări emitere autorizații de securitate la incendiu (56 emise și 17 respinse), 30 solicitări emitere acord pentru organizare jocuri de artificii (29 emise și 1 respins), 45 avize amplasare în parcelă, 5 puncte de vedere la PUG/PUZ/PUD, 2 adrese comunicare documente lipsă și 254 solicitări emitere punct de vedere cu privire la
neîncadrarea în prevederile HG 571/2016.

Pe parcursul anului 2021, s-au continuat campaniile naţionale iniţiate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, campania naţională de informare şi sensibilizare „Vreau să fiu voluntar”, respectiv, campaniile naţionale de informare preventivă derulate în parteneriat cu E-On România: „F.O.C. – Flăcările Omoară Copii ”, „R.I.S.C. – Siguranţa NU e un joc de noroc!”, Campanie Viziunea 2021 – „Alunecări de teren”, „R.I.S.C. – Renunță! Improvizațiile Sunt Catastrofale”. Activităţile derulate în acest sens s-au concretizat prin desfăşurarea de acţiuni de informare preventivă în locuri/zone cu aflux de persoane, instituţii, operatori economici, unităţi de învăţământ, staţiuni turistice, centre comerciale, pieţe, acţiuni la care au participat adulţi, preşcolari, elevi, studenţi, fiind diseminate 118.155 de materiale cu caracter informativ (afişe, flyere, stickere, door-hanger, etc.).
Au fost executate un număr de 2248 instruiri în domeniul situaţiilor de urgenţă la
operatori economici, instituţii şi localităţi din zona de competenţă faţă de 820 în anul 2020,
înregistrâdu-se o creștere cu 174 %. În anul 2021 bugetul alocat a fost utilizat în proportie de 99,00% însumând 77.063,80 mii lei. Unitatea nu înregistrează arierate/creanţe, desfăşurându-şi activitatea în condiţii de continuitate.

Gradul de asigurare cu tehnică de intervenție este de 58,00 % cu o vechime sub 10 ani și de 42,00 % cu o vechime peste 10 ani. În anul 2021 din totalul de posturi prevăzute 88,46 % sunt posturi în structurile operative de intervenţie, iar vârsta medie a personalului este de 40,98 ani.

În ceea ce priveste activitatea ISU Hunedoara în contextul epidemiologic actual generat de pandemia SARS-CoV-2, la nivelul județului, s-a continuat activitatea Centrului Județean de Conducere si Coordonare a Intervenției, cu încadrarea unor funcții necesare gestionării situațiilor apărute în contextul COVID 19. Astfel, pe parcursul anului 2021, în contextul generat de virusul SARS – Cov 2, ISU Hunedoara, prin structurile subordonate a desfășurat 5019 misiuni, defalcate astfel:
* misiuni de transport persoane suspecte: 272;
* misiuni de transport persoane confirmate: 242;
* misiuni de decontaminare: 31;
* alte misiuni asociate COVID – 19: 4474

Pentru îndeplinirea misiunilor repartizate, la nivel ISU Hunedoara au fost întrebuințate un număr de 6742 efective și 3875 mijloace. Totodată, prin personalul de specialitate din cadrul Inspecției de prevenire au fost verificate 1708 societăți comerciale precum și 67 instituții publice cu privire la respectarea recomandărilor/interdicțiilor pe timpul stării de alertă, fiind aplicate 17 sancțiuni
contravenționale.

Toate informațiile au fost prezentate de lt.col. Viorel Demean, inspector șef al ISU Hunedoara în cadrul raportului de bilanț. La prezentarea activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara„ al județului Hunedoara și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în anul 2021 au participat reprezentanti ai Instituției Prefectului, Consiliului Județean, Primăriei Deva, structurilor din cadrul M.A.I. iar în sistem on-line reprezentanți ai CJSU și ai structurilor de intervenție din cadrul I.S.U. Hunedoara.