Ședință de îndată la CJH. Ce subiecte sunt în dezbatere ?

Home Administrație Ședință de îndată la CJH. Ce subiecte sunt în dezbatere ?
Ședință de îndată la CJH. Ce subiecte sunt în dezbatere ?

Consiliul Județean Hunedoara este convocat de îndată în ședință extraordinară care se va desfășura în data de 9 martie 2022, orele 11:00, în sistem videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2022;
  2. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a sectoarelor din drumul comunal DC 20 aparţinând proprietăţii publice a Comunei Vălișoara și Comunei Băița, în vederea realizării unor lucrări de modernizare și reabilitare;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Orașul Geoagiu, prin Consiliul Local al Orașului Geoagiu pentru realizarea în comun a lucrărilor la obiectivul de investiții: ”Realizare conducta de aducțiune și conducta de branșament în orașul Geoagiu, pe strada Calea Romanilor (DJ 705) de la intersecția cu Strada Independenței până la strada Calea Romanilor nr.187”;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizare conducta de aducțiune și conducta de branșament în orașul Geoagiu, pe strada Calea Romanilor (DJ 705) de la intersecția cu Strada Independenței până la strada Calea Romanilor nr.187”;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Comuna Sălașu de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Sălașu de Sus pentru realizarea în comun a lucrărilor la obiectivul de investiții ”Punerea în funcțiune a vechii Linii Electrice Aeriene (LEA) pe zona Nucșoara – Cârnic”;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2022, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
  7. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2022;
  8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.89/2003 privind înființarea Serviciului public județean SALVAMONT;
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Comuna Hărău prin Consiliul Local al Comunei Hărău pentru ”Servicii de adâncire puț alimentare apă prin foraj, în vederea asigurării alimentării corespunzătoare cu apă a comunei Hărău”;