Ședință de îndată la CJH. Ce subiecte sunt în dezbatere ?

Home Anunțuri Ședință de îndată la CJH. Ce subiecte sunt în dezbatere ?
Ședință de îndată la CJH. Ce subiecte sunt în dezbatere ?

Consiliul Județean Hunedoara se întrunește luni, 21 martie 2022, de la ora 14.00, în ședință extraordinară, în sistem videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: ”Creșterea siguranței pacienților în Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad”;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de dezmembrare, separare și stabilire a dreptului de proprietate asupra construcțiilor realizate în comun în cadrul obiectivului de investiții ”Palat Administrativ al Județului Hunedoara”;
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii obiectivului de investiții “ETAJARE CORP EXTINS UNITATE DE PRIMIRI URGENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA” în „EXTINDERE SI ETAJARE CORP EXTINS UNITATE DE PRIMIRI URGENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA, AFLAT IN CURS DE EXECUTIE”;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2022, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
  5. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2022;