Consiliul Județean Hunedoara atrage fonduri europene nerambursabile pentru implementarea proiectului “Planificare strategică, mobilitate urbană și managementul calității”

Home Administrație Consiliul Județean Hunedoara atrage fonduri europene nerambursabile pentru implementarea proiectului “Planificare strategică, mobilitate urbană și managementul calității”
Consiliul Județean Hunedoara atrage fonduri europene nerambursabile pentru implementarea proiectului  “Planificare strategică, mobilitate urbană și managementul calității”

Consiliul Județean Hunedoara a aprobat în cadrul ședinței ordinare de astăzi, 30 martie 2022, proiectul ”Planificare strategică, mobilitate urbană și managementul calității” ce urmează să fie finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Obiectivele specifice urmărite în cadrul proiectului vizează:

  • implementarea unor mecanisme și proceduri standard (Strategie de dezvoltare a resurselor umane, Plan strategic instituțional 2022-2024 și Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 2022-2027) pentru a crește eficiența acțiunilor administrative la nivelul Consiliului Județean Hunedoara;
  • implementarea și utilizarea instrumentelor de management al calității și performanței pentru autoritățile publice CAF, ISO 9001:2015 și certificarea sistemului la nivelul Consiliului Județean Hunedoara;
  • implementarea la nivelul UAT Hunedoara a măsurilor de simplificare a procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, prin crearea hărții GIS ca platformă integrată de management al rețelelor de utilități publice;
  • îmbunătățirea competențelor profesionale și certificarea unui număr de 70 de persoane din cadrul Consiliului Județean Hunedoara, personal de conducere și de execuție, în urma instruirilor specifice ca parte a procesului de implementare a proiectului.

În data de 09.02.2022, Județul Hunedoara a depus la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cererea de finanțare prin sistemul MySMIS, pentru obținerea de fonduri în vederea derulării proiectului. Cererea a fost acceptată în etapa de verificare a conformității administrative, a parcurs etapa de evaluare tehnică și financiară și urmează să intre în etapa de contractare.

Valoarea totală a proiectului este de 4.571.719,50 lei (inclusiv TVA), din care contribuția proprie a UAT Județul Hunedoara este de 91.434,39 lei (2% din valoarea cheltuielilor eligibile).

Durata de implementare a proiectului este de 14 luni.