Universitatea din Petroșani i-a atribuit scriitorului Ion Dezideriu Sîrbu titlul de profesor onorific

Home Cultură Universitatea din Petroșani i-a atribuit scriitorului Ion Dezideriu Sîrbu titlul de profesor onorific
Universitatea din Petroșani i-a atribuit scriitorului Ion Dezideriu Sîrbu titlul de profesor onorific

Personalitate marcantă a culturii românești și reprezentant de seamă al comunității culturale din Valea Jiului, în secolul XX, scriitorul și filosoful Ion Dezideriu Sîrbu nu a putut să facă în timpul vieții sale o carieră pe măsură în mediul academic. Cu toate că, la scurt timp după absolvirea Facultății de Litere și Filozofie a Universității ”Regele Ferdinand I” din Cluj (unde l-a avut ca profesor și mentor pe Lucian Blaga) avea să-și câștige nu doar reputația de a fi, așa cum remarca el însuși într-una din scrierile sale, ”primul student la filozofie care provenea dintr-o colonie de mineri”, ci și eminent cadru universitar, mai întâi ca asistent al reputatului psiholog, estetician și istoric literar, prof. Liviu Rusu, la Universitatea din Cluj. Mai târziu, în 1940, I.D. Sîrbu devenea cel mai tânăr conferențiar universitar din România. Ceea ce se contura a fi o carieră academică de excepție pentru I.D. Sîrbu, s-a întrerupt brusc după ce, prin scrierile și mai ales prin atitudinea de a refuza solicitarea Securității de a face un denunț asupra mentorului său, Lucian Blaga (care era, la vremea respectivă, conducătorul său de doctorat), Sîrbu a devenit ”dușman al poporului”, iar regimul comunist l-a epurat din sfera intelectualității, l-a arestat și întemnițat iar, după eliberare, l-a trimis acasă, în Valea Jiului, ca vagonetar la Mina Petrila. După stabilirea unui alt domiciliu forțat, la Craiova, I.D. Sîrbu a fost angajat ca secretar literar la Teatrul Național din Craiova, unde a fost atent supravegheat până la trecerea sa în eternitate, în toamna anului 1989.

Cu toate că, după excluderea sa de la catedră de la Universitatea din Cluj, a mai profesat ca dascăl în învățământul liceal, cariera didactică a acestui desăvârșit om de cultură s-a pierdut în negura vremurilor tulburi ale comunismului.

După ani și ani, grație eforturilor depuse de un alt remarcabil exponent al culturii românești contemporane din orașul Petrila, Ion Barbu, cel care se străduiește să pună la loc de cinste personalitatea, opera și rolul pe care I.D. Sîrbu l-a avut în viața social-culturală a Văii Jiului, profesorul universitar I.D. Sîrbu este readus, în mod simbolic, la… catedră.

La inițiativa lui Ion Barbu (devenit el însuși, de curând, Doctor Honoris Causa al Universității din Petroșani), printr-o decizie a rectorului prestigioasei școli de învățământ superior din Valea Jiului, I.D. Sîrbu a fost declarat profesor universitar onorific (post-mortem) al Universității din Petroșani. ”Ne-am propus acest gest simbolic, de a-l coopta în rândul profesorilor universitari, pe Ion Dezideriu Sîrbu, ca o reparație pentru acest om excepțional care a fost, la un moment dat, cel mai tânăr conferențiar universitar din țara noastră, la Cluj Napoca. L-am primit astfel, în rândul nostru pe unul dintre cei mai morali scriitori români. Deși nu a urmat cursurile academice la universitatea noastră, ni-l asumăm prin nașterea și formarea lui în această regiune, ca fiind al nostru, pentru ai noștri”, a declarat prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, rectorul Universității din Petroșani.

La propunerea lansată, tot cu acest prilej, de Camelia Toma, recunoscut militant pentru promovarea scriitorilor ignorați de programa școlară, profesorul I.D. Sîrbu va avea, la Universitatea din Petroșani (mai în glumă, mai în serios) și propria sa catedră. ”Iată ce sugerăm noi să fie introdus în planul dumneavoastră de perspectivă în cadrul catedrei I.D. Sîrbu: realizarea unui tensiometru pentru stabilirea exactă a gradului de plictis, oboseală și disperare. Sau realizarea unui aparat pentru măsurarea uzurii unor noțiuni nobile. Sau realizarea unui sistem de recondiționare, cu orice mijloace locale, a unor idealuri compromise, falsificate sau ratate. Sau punerea la punct a unor aparate pentru realizarea sudurii intențiilor de fapte și a vorbelor de realitatea înconjurătoare”, a explicat Camelia Toma.

Dincolo însă de aceste ideologii specifice creației lui I.D. Sîrbu, care se dovedesc a fi mereu actuale și care merită studiate, în opinia maestrului Ion Barbu, Universitatea din Petroșani are de pe acum oportunitatea de a exploata, inclusiv colegial, la potențialul maxim, acest veritabil filon de aur al culturii, care este I.D. Sîrbu și impresionanta sa creație literară.

La festivitatea organizată cu prilejul declarării lui I.D. Sîrbu drept profesor universitar (p.m.) al Universității din Petroșani, eveniment care a avut loc (firește!) la Biblioteca universitară, au mai participat, printre alții: scriitorul Toma Velici (cel care s-a ocupat de scoaterea la lumină a creațiilor scriitorului I.D. Sîrbu), scriitorul Mihai Barbu, artista Ada Milea, dar și numeroși profesori din cadrul instituției de învățământ superior din Valea Jiului.