Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința CJH din 28.04.2022

Home Anunțuri Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința CJH din 28.04.2022
Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința CJH din 28.04.2022

Având în vedere dispoziţiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, privind aducerea la cunostinţa publică a faptului că, Consiliul Județean Hunedoara, este convocat în ședință ordinară, care se va desfășura în data de 28 aprilie 2022, ora 13:00, în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, județul Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 394 / 720 / 25.04.2018 de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de vizitare a unor monumente istorice înscrise în lista patrimoniului mondial UNESCO, aflate în administrarea Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările ale județului Hunedoara și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul I 2022;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul I 2022;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra situației gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 2021;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu a serviciilor juridice specializate de consultanță, asistență și reprezentare a intereselor în justiție;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții ale Bibliotecii Județene Ovid Densușianu Hunedoara – Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” domnului Colonel în rezervă Nicolai Lozneanu, Președintele Asociației Naționale a Veteranilor de Război – Filiala Județului Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a județului Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2022, virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2022

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Întrebări, interpelări