ANUNȚ / Convocator Asociația Cinegetică de Proprietari Straja-Valea Jiului

Home Anunțuri ANUNȚ / Convocator Asociația Cinegetică de Proprietari Straja-Valea Jiului
ANUNȚ / Convocator Asociația Cinegetică de Proprietari Straja-Valea Jiului

ASOCIAŢIA CINEGETICĂ DE PROPRIETARI STRAJA-VALEA JIULUI ŞI COMITETUL DIRECTOR anunţă membrii asociaţiei că în data de 02.05.2022, ora 18,00 este programată derularea Adunării Generale Ordinare a Asociaţiei, la sediul acesteia din municipiul Lupeni, str. Caraiman nr. 9, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul (darea de seamă) Consiliului de Administraţie pentru activitatea desfăşurată în anul 2021;
  2. Raportul Comisiei de cenzori;
  3. Aprobarea Bilanţului contabil şi a Contului de rezultate şi anexe pentru anul 2021;
  4. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli (BVC) pe anul 2022. Adoptarea Deciziei privind utilizarea (destinaţia) fondurilor;
  5. Probleme organizatorice;
  6. Diverse.

CONSILIUL DIRECTOR