Primăria municipiului Petroșani / Anunț de participare Legea 350

Home Anunțuri Primăria municipiului Petroșani / Anunț de participare Legea 350
Primăria municipiului Petroșani / Anunț de participare Legea 350

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din  2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

Domenii care se finanțează: Culte; Sport și Tineret

 1.     Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: MUNICIPIUL PETROŞANI, strada 1 Decembrie 1918 nr. 93, cod poștal 332019, telefon +40 254541221 interior 220, fax +40 254545903, e-mail: primarie@primariapetrosani.ro
 2. Procedura de atribuire: selecţie de proiecte.
 3. Forma contractului: contract de finanţare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din 02.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Pentru domeniul sport Legea nr. 350 din 02.12.2005 se completează cu Ordinul nr. 664/2018 din 6 septembrie 2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive.
 4. Finanțările se asigură pentru următoarele domenii: Culte; Sport și Tineret.
 5. Criterii de atribuire a contractelor: Pentru a fi declarată eligibilă, o propunere de proiect pentru domeniul Culte, trebuie să acumuleze minim 55 de puncte din 100 (numărul de persoane deservite: 10 puncte, valoarea cofinanţării din surse proprii ale solicitantului: 10 puncte, capacitatea de realizare: 10 puncte, încadrarea în timp: 15 puncte, consistenţa tehnică şi financiară a propunerii: 10 puncte, rezultate aşteptate: 15 puncte, durabilitatea proiectului: 10 puncte, proiectul demonstrează prin fundamentarea sa utilizarea eficientă a fondurilor: 10 puncte, oportunitatea proiectului: 10 puncte).

Pentru a fi declarată eligibilă, o propunere de proiect pentru domeniul Sport, trebuie să acumuleze minim 55 de puncte din 100 (numărul de persoane implicate: 15 puncte, valoarea cofinanţării din surse proprii ale solicitantului: 10 puncte, încadrarea în program de utilitate publică: 25 puncte, încadrarea în timp: 10 puncte, consistenţa tehnică şi financiară a propunerii: 10 puncte, rezultate aşteptate: 10 puncte, oportunitatea proiectului: 10 puncte şi numărul de competiţii sportive la care participă: 10 puncte). Pentru a fi declarată eligibilă, o propunere de proiect pentru domeniul Tineret, trebuie să acumuleze minim 55 de puncte din 100 (numărul beneficiarilor proiectului: 15 puncte, valoarea cofinanțării din surse proprii ale solicitantului: 20 puncte, numărul voluntarilor implicați în proiect: 10 puncte, încadrarea în timp: 5 puncte, consistența tehnică şi financiară a propunerii: 10 puncte, rezultate așteptate: 10 puncte, durabilitatea proiectului: 10 puncte, proiectul demonstrează prin fundamentarea sa utilizarea eficientă a fondurilor: 10 puncte, oportunitatea proiectului: 10 puncte).

 1. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 30 mai 2022, ora 16,30.
 2. Adresa la care trebuie transmise proiectele: Municipiul Petroșani, Județul Hunedoara, strada 1 Decembrie 1918 nr. 93, cod 332019, camera 5, parter, Registratură.
 3. Limba sau limbile în care trebuie redactate proiectele : Limba română.
 4. 9. Ghidul de eligibilitate pentru elaborarea şi prezentarea proiectului, pentru fiecare secțiune, se poate procura de la Primăria municipiului Petroşani, strada 1 Decembrie 1918 nr. 93, cod 332019, Biroul de management proiecte cu finanţare internaţională şi achiziții publice, camera 18, etajul I. Ghidurile de eligibilitate au fost aprobate prin H.C.L. nr. 98/31.03.2022.
 5. 10. Data sau perioada selecţiei şi evaluării proiectelor:Evaluarea proiectelor se va face de Comisia de evaluare numită prin dispoziția primarului municipiului Petroșani, în perioada 31 mai 2022 – 22 iunie 2022.
 6. Alte informaţii : Fiecare solicitant are dreptul de a participa cu un singur proiect pentru aceeași activitate. Durata proiectelor se va încadra în intervalul de timp cuprins între data contractului de finanțare și 23 decembrie 2022.
 7. Programul anual propriu al Municipiului Petroșani pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local, pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2022, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 39 din 25.02.2022. Anunțul de participare a fost publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 77 din 20.04.2022.