Concluzii privind seminarul ”Failnomore” de la INSEMEX Petroșani

Home Economie Concluzii privind seminarul ”Failnomore” de la INSEMEX Petroșani
Concluzii privind seminarul ”Failnomore” de la INSEMEX Petroșani

La finele săptămânii precedente, INCD INSEMEX Petroșani a fost, așa cum am mai informat, gazda unui seminar de prezentare a suportului tehnic și recomandărilor practice elaborate în cadrul Proiectului European ”Failnomore”, derulat de Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă în parteneriat cu Universitatea Politehnică din Timișoara.

Cu acest prilej, potrivit directorului general al INSEMEX Petroșani, dr. ing. George Artur Găman, în Valea Jiului au fost prezenți mai mulți cercetători care au conlucrat la proiectele finanțate UEFISCDI, respectiv SAFE-WALL 2020-2022, FRAMEBLAST 2017-2018 și CODEC 2012-2016. Acesta se declară onorat de faptul că valorificarea rezultatelor obținute în cadrul acestor proiecte cu finanțare națională, desfășurate în parteneriat de către INSEMEX și Universitatea ”Politehnica” Timișoara s-a materializat prin găzduirea, la Petroșani, a acestui important seminar în cadrul proiectului european FAILNOMORE.

”Seminarul găzduit de INSEMEX în data de 5 mai 2022, organizat de partenerii de la Universitatea ”Politehnica” Timișoara, a debutat prin prezentarea institutului din Petroșani, a proiectului FAILNOMORE și a unor studii de caz relevante. Partea teoretică a fost îmbinată cu cea practică, prin efectuarea unei vizite în poligonul pentru explozivi de uz civil și articole pirotehnice deținut de INSEMEX Petroșani, unde partenerii din proiect au fost inițial familiarizați cu activitățile CD care se desfășoară în această locație. Ulterior, aceștia au avut ocazia să asiste la câteva teste și experimentări privind detonarea unor încărcături explozive și analiza efectelor asupra unei structuri special proiectate în acest sens”, a declarat dr.ing. George Artur Găman, director general al INCD INSEMEX Petroșani.

Tema principală a unui simpozion: ”Robustețea structurală – caracteristică esențială în materie de siguranță la proiectarea clădirilor pentru evenimente excepționale” a constituit nu doar un excelent prilej de evaluare a rezultatelor cercetărilor derulate până în prezent de echipele de cercetători din cadrul celor două instituții partenere, ci și un punct de plecare în elaborarea unor noi normative cu privire la proiectarea clădirilor pentru acțiuni accidentale identificate și neidentificate și reducerea riscului de colaps progresiv la structuri în cadre din oțel, dar și la cele din compuse oțel – beton în cazul producerii unor acțiuni accidentale.