A început acțiunea de revalidare UNESCO a Geoparcului Țării Hațegului

Home Educație A început acțiunea de revalidare UNESCO a Geoparcului Țării Hațegului
A început acțiunea de revalidare UNESCO a Geoparcului Țării Hațegului

La Primăria orașului Hațeg a avut loc prima întâlnire din cadrul acțiunii de evaluare a activității din cadrul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului, în urma căreia geoparcul își va putea păstra statutul de membru al Rețelei Internaționale a Geoparcurilor.

Membrii misiunii de evaluare sunt dr. Manfred Kupetz, reprezentant al Consiliului de Administrație al Geoparcului Internațional UNESCO Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa, geoparc transfrontalier dintre Germania și Polonia și Bojan Rezun, coordonator al grupului de experți al Geoparcului Internațional UNESCO Idrija din Slovenia, geolog cu o importantă activitate științifică. La prezentarea Raportului de activitate, au participat reprezentați ai administrației locale și județene, din partea Instituției Prefectului județului Hunedoara fiind prezenți subprefecții Lorincz Szell și Gheorghe Bogdan Urdea.

Până în 22 mai 2022, doi evaluatori UNESCO vor verifica în teren modul în care geoparcul îndeplinește cerințele păstrării statutului de desemnare UNESCO și a calității de membru în Rețeaua Europeană și în Rețeaua Internațională a Geoparcurilor pentru următorii patru ani.

Pe parcursul vizitei de revalidare, cei doi evaluatori internaționali vor verifica rezultatele activităților derulate de geoparc, în ultimii patru ani, în domenii precum cercetare științifică, educație, turism și cultură.

De asemenea, o direcție importantă de acțiune urmărită este cea legată de implicarea comunității locale în activități de promovare a geoturismului și dezvoltării durabile în concordanță cu obiectivele Agendei 2030.

În urma analizei tuturor activităților, va fi realizat un raport ce va fi supus evaluării Consiliului UNESCO pentru Geoparcurile Internaționale, la sfârșitul anului 2022, iar decizia finală va fi votată în Biroul Executiv al UNESCO, în primăvara anului 2023.