Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din Petroșani, nr. 1 în județ la promovabilitatea examenului de Bacalaureat

Home Educație Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din Petroșani, nr. 1 în județ la promovabilitatea examenului de Bacalaureat
Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din Petroșani, nr. 1 în județ la promovabilitatea examenului de Bacalaureat

Ministerul Educației a publicat astăzi, 27 iunie, pe site-ul dedicat http://bacalaureat.edu.ro/ rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2022.

Rezultatele arată că rata cumulată de promovare în județul Hunedoara (înainte de contestații) este de 71,55% (față de 64,61% – sesiunea iunie-iulie 2021 și 59,34% – în sesiunea iunie-iulie 2020). Pentru promoția curentă, rata de promovare este 76,77% ( 72,13% – sesiunea iunie-iulie 2021 și 70,70% – sesiunea iunie-iulie 2020), iar pentru promoțiile anterioare – 32,96% (21,27% -sesiunea iunie-iulie 2021 și 19,61% – sesiunea iunie-iulie 2020). Absolvenții de liceu din județul Hunedoara au obțunit anul acesta un grad de promovabilitate în ton cu media națională, rata de promovare la nivel național fiind de 73,3 %, față de 67,8 % în aceeași sesiune a anului școlar 2020-2021, respectiv, 62,9 %, înregistrată în anul școlar 2019 – 2020.

Au promovat un număr de 1622 de candidați, dintr-un total de 2267 de candidați prezenți. Dintre aceștia, 1533 de candidați provin din promoția curentă, iar 89 de candidați din promoțiile anterioare. Dintre aceștia, un număr de 4 candidați au obținut media 10 (la fel ca în prima sesiune a anului trecut, respectiv, 9 candidați în sesiunea similară din 2020). Acești absolvenți de excepție provin din următoarele unități de învățământ: Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Hunedoara (2 absolvenți), Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” Deva (1 absolvent) și Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” Hunedoara (1 absolvent).

Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:
* 13 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;
* 64 au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică – 46 / Istorie – 18)
* 84 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

Din punct de vedere al repartizării succesului la Bacalaureat pe unități de învățământ, pe primul loc în județul Hunedoara se situează Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani, cu cel mai ridicat procent de promovabilitate – 99, 13%, acesta fiind urmat pe podium de Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” din Deva – 96,85% și Colegiul Național ”Decebal” din Deva – 95,83%. Rezultatele fiecărei unități de învățământ liceal din județul Hunedoara sunt disponibile în tabelul următor:

Rezultatele nu sunt însă definitive, candidații care nu sunt mulțumiți de notele primite au posibilitatea de a face contestații. Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 27 iunie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 1 iulie 2022.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:
* recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
* susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.