Consiliul județean Hunedoara / Anunț concurs

Home Administrație Consiliul județean Hunedoara / Anunț concurs
Consiliul județean Hunedoara / Anunț concurs

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului administrativ – Direcția programe, prognoze, buget finanțe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara:

  1. postul corespunzător funcției contractuale de execuție de șofer, treapta I, studii medii / generale, ½ normă de muncă,
  2. postul corespunzător funcției contractuale de execuție de îngrijitor, studii medii / generale, normă întreagă de muncă.

Probele stabilite pentru concurs:

– proba scrisă: 04.08.2022, ora 1000 ;

– proba interviu: 09.08.2022, ora 0900 .

Ambele probe se desfăşoară la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune începând cu data de 11.07.2022 și până în data de 22.07.2022, ora 1600, inclusiv, la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara. Datele de contact ale secretarului comisiei de concurs – Oprișa Maria-Cristina, e-mail: maria.oprisa@cjhunedoara.ro, tel.0254/211350, int.182/183.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Anexa la Hotărârea Guvernului României nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

  1. pentru postul vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de șofer, treapta I, (M;G), ½ normă de muncă:

– studii medii / generale;

– vechime în muncă de minimum 3 ani;

– permis de conducere categoria D;

– atestat pentru transport persoane în termen de valabilitate;

  1. pentru postul vacant corespunzător funcției contractuale de execuție îngrijitor, (M;G), normă întreagă de muncă.

– studii medii / generale;

– vechime în muncă de minimum 6 luni;

Informaţii suplimentare se obțin la sediul Consiliului Județean Hunedoara, Biroul resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice, camera 13, tel.0254/211350, int.182.