Conferință ”TRACER” la Universitatea din Petroșani, pe tema tranziției de la cărbune la energia verde în Valea Jiului

Home Economie Conferință ”TRACER” la Universitatea din Petroșani, pe tema tranziției de la cărbune la energia verde în Valea Jiului
Conferință ”TRACER” la Universitatea din Petroșani, pe tema tranziției de la cărbune la energia verde în Valea Jiului

”Pași parcurși de Valea Jiului în tranziția de la cărbune – conexiuni noi și oportunități viitoare” a fost tema unei conferințe organizată joi, 14 iulie 2022, la Petroșani, în cadrul proiectului european de cercetare „TRACER”.

În cadrul conferinței, care a avut loc la Biblioteca Universitară, au fost prezentate, din partea Asociației Oamenilor de Afaceri, două importante proiecte pentru investiții în Valea Jiului, iar reprezentanții Băncii Mondiale și ai organizatorului principal, ISPE Proiectare și Consultanță – partener TRACER, au prezentat și soluții le finanțare și pașii care vor fi parcurși pentru implementarea, în general a tuturor proiectelor de dezvoltare.

Prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian, prezent la dezbateri, consideră că Valea Jiului se poate dezvolta, în condițiile întreruperii mineritului, doar prin acțiunile comune ale autorităților locale și județene împreună cu mediul de afaceri din zonă, cu sprijin financiar de la organisme europene, dar și cu participarea Universității din Petroșani, care are un rol cheie în pregătirea resursei umane pentru viitoarele specialități cerute de noile condiții economice și sociale.

Puncte de vedere pertinente pe această tematică au prezentat, de asemenea, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin – rectorul Universității din Petroșani, dar și alți reprezentanți ai administrațiilor locale, ai mediului de afaceri și ai societății civile, interesați de acest important subiect de pe agenda comunităților din Valea Jiului.

TRACER este un organism înființat la nivel european care sprijină nouă regiuni intensiv carbonifere din Europa pentru a elabora (sau actualiza) Strategiile de Cercetare și Inovare (C&I) pentru a facilita tranziția către un sistem energetic durabil, între acestea numărându-se și regiunea Văii Jiului. Obiectivul principal al TRACER îl reprezintă susținerea unui număr de regiuni europene care exploatează intensiv cărbunele, pentru elaborarea (actualizarea) Strategiilor de Cercetare și Inovare (C&I), în vederea facilitării tranziției către sisteme energetice durabile. Cele nouă (9) regiuni europene incluse în proiect, din care  șase (6) fac parte din SM (Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Grecia, Polonia și România) și trei (3) țări în afara UE (Serbia, Ucraina și Marea Britanie), însă cu aceleași probleme și considerente ca ale SM, UE.

Factorii de decizie politică din aceste regiuni – așa-numitele „regiuni țintă TRACER” – vor fi asistate pentru a dezvolta, implementa și revizui Strategiile C&I, prin furnizarea de informații, dezvoltarea de metodologii, expertiză și consiliere. Principalele rezultate ale proiectului TRACER (un set de modele/planuri și instrumente pentru SM, țările asociate și regiuni) vor sprijini cele nouă regiuni să identifice soluții pe termen scurt și mediu pentru ca tranziția să fie realizată pe modelul de afaceri sustenabile și de perspectivă. Astfel, vor fi generate colaborări noi și aprofundate în domeniul C&I între regiunile cu consum intensiv de cărbune, care vor facilita tranziția către sisteme energetice durabile.

Obiectivele specifice ale TRACER sunt:

  1. să asiste regiunile țintă în dezvoltarea Strategiilor C&I pentru specializare inteligentă, inclusiv dezvoltarea capacităților publice de C&I, în concordanță cu Planul Stretgic European pentru Tehnologiile Energetice (SET Plan);
  2. să identifice și să facă schimb de bune practici, inclusiv de foi de parcurs industriale pentru trecerea de la cărbune către noile tehnologii și de strategii de tranziție de la cogenerarea energiei electrice și termice la sisteme de cogenerare și termoficare cu emisii reduse de carbon;
  3. să analizeze provocările sociale relevante din regiunile țintă, inclusiv nevoile de reconversie a forței de muncă;
  4. să ofere consiliere actorilor regionali în privința accesării fondurilor și programelor europene disponibile, și a obținerii cofinanțării suplimentare din surse private și publice-naționale.