5.690 șomeri în județul Hunedoara, înregistrați la AJOFM

Home Economie 5.690 șomeri în județul Hunedoara, înregistrați la AJOFM
5.690 șomeri în județul Hunedoara, înregistrați la AJOFM

Rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Hunedoara în luna iulie 2022 a fost de 3,33%, corespunzător unui număr de 5.690 șomeri (din care 3.117 femei) existenți în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,70 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,37 pp.

Din totalul de 5.690 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 1.808 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.882 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1.990  șomeri provin din mediul rural și 3.700  sunt din mediul urban. Cei mai mulți șomeri corespund grupei de vârstă 40-49 de ani (1444 de persoane), în timp ce numărul cel mai mic de șomeri corespunde grupei de vârstă 25-29 de ani (388 de persoane).

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara  29 %, urmat de cei cu studii gimnaziale 27 %, iar 16 % au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 19 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 7 %, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 991 persoane foarte greu ocupabile, 1.800 greu ocupabile, 1.957 mediu ocupabile, iar 942 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Hunedoara.