Concluzia primei reuninuni a Comitetului Director extins pentru implementarea Inițiativei Valea Jiului: 284 de milioane de euro sunt puși la dispoziție pentru dezvoltarea Văii Jiului

Home Economie Concluzia primei reuninuni a Comitetului Director extins pentru implementarea Inițiativei Valea Jiului: 284 de milioane de euro sunt puși la dispoziție pentru dezvoltarea Văii Jiului
Concluzia primei reuninuni a Comitetului Director extins pentru implementarea Inițiativei Valea Jiului: 284 de milioane de euro sunt puși la dispoziție pentru dezvoltarea Văii Jiului

Astăzi a avut loc, la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, prima reuniune a  Comitetului Director extins pentru implementarea inițiativei Valea Jiului, organism care reunește reprezentanți ai ministerelor, ai autorităților locale, ai Agenției de Dezvoltare Regională Vest și ai Asociației pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului. Din partea MIPE au participat la eveniment ministrul Marcel Boloș, secretarul de stat Ovidiu Cîmpean și reprezentanți ai direcțiilor generale. La eveniment au fost prezenți, ca reprezentanți ai ADTIVJ, primarii tuturor localităților din Valea Jiului, respectiv Dănuț Buhăescu – primarul orașului Uricani, Lucian Resmeriță – primarul municipiului Lupeni, Cristian Merișanu – primarul municipiului Vulcan, Nicu Dunca – primarul orașului Aninoasa, Tiberiu Iacob Ridzi – primarul municipiului Petroșani și Vasile Jurca – primarul orașului Petrila.

Obiectivul acestui organism este să asigure cadrul de implementare a Strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului pentru perioada 2022 – 2030, aprobată de Guvern în luna iulie și fundamentată pe patru piloni de dezvoltare:

  • Îmbunătățirea calității vieții și crearea unui mediu sănătos și durabil pentru generațiile viitoare;
  • Diversificarea economică, inovare și antreprenoriat;
  • Valorificarea durabilă a specificului local;
  • Accesibilitatea, mobilitatea și conectivitatea;

„Împreună cu autoritățile locale din zonă, conjugăm eforturile pentru a identifica cele mai bune tipuri de investiții care să contribuie la crearea de noi locuri de muncă în Valea Jiului. Suntem în fața unui început de drum foarte promițător, care poate aduce proiecte mature care să schimbe viața comunităților din Valea Jiului. Acest demers va da startul unui proces de creștere a capacității și responsabilității fiecărui cetățean al Văii Jiului de a participa la implementarea acțiunilor pentru revitalizarea zonei”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Strategia de dezvoltare a Văii Jiului va contribui la creșterea calității vieții pentru cei 135.000 de cetățeni ai regiunii, prin asigurarea de locuri de muncă, facilități educaționale, servicii medicale la standarde calitative înalte economie diversificată, valori culturale și tradiții locale, mobilitate sporită, precum și un mediu curat și sănătos, iar decizia de a înființa Inițiativa Teritorială Integrată Valea Jiului va asigura resursele financiare necesare pentru susținerea acestor obiective.

Programele Operaționale 2021-2027 propun alocări dedicate pentru implementarea instrumentului ITI Valea Jiului în cazul domeniilor de intervenție relevante pentru Strategie. Astfel, Valea Jiului va beneficia prin Programele Operaționale de o finanțare totală de peste 284 mil euro.

„Fondul de tranziție justă asigură cea mai mare parte a finanțării pentru dezvoltarea sustenabilă a  Văii Jiului. Este nevoie de o abordare integrată pentru a implementa Strategia de dezvoltare a Văii Jiului și de a relansa economic această regiune. Programul Operațional Educație și Ocupare, Programul Operațional Sănătate, Programul Operațional Regional Vest sau Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială includ alocări dedicate pentru ITI”, a declarat secretarul de stat Ovidiu Cîmpean.

În acest context, Autoritățile de Management pentru Programele Operaționale 2021 – 2027, precum și structurile de coordonare a intervențiilor PNRR vor avea un rol esențial în implementarea Strategiei, prin facilitarea procesului de implementare a acțiunilor dedicate ITI,  sau prin prioritizarea la finanțare a proiectelor din zona ITI Valea Jiului în cazul apelurilor competitive.

Pentru a sprijini accesul comunităților din Valea Jiului la finanțare, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va asigura monitorizarea calendarului apelurilor de proiecte aferente Programelor 2021-2027 și informarea actorilor locali cu privire la oportunitățile de finanțare, va elabora analize trimestriale cu privire la gradul de depunere de propuneri de proiecte pe toate Programele și va propune măsuri de îmbunătățire a ritmului de depunere, va analiza ritmului de implementare, va identifica și va propune soluții de eliminare a blocajelor în implementarea proiectelor.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplinește rolul de coordonator național pentru implementarea Inițiativei Valea Jiului, dezvoltată în contextul lansării de către Comisia Europeană, la 11 decembrie 2017, a Platformei  pentru regiunile carbonifere în tranziție, care are ca scop dezvoltarea proiectelor și strategiilor pe termen lung, ca răspuns la provocările sociale și de mediu cu care se confruntă aceste regiuni.

Investițiile Teritoriale Integrate (ITI) reprezintă un instrument financiar introdus de către Comisia Europeană (CE) în perioada de programare 2014 – 2020 pentru a stimula dezvoltarea teritorială integrată. În Acordul de Parteneriat 2021 – 2027 este prevăzută utilizarea investițiilor teritoriale integrate pentru microregiunile Valea Jiului, Delta Dunării, Moții – Țara de Piatră și Țara Făgărașului.