Conferință de lansare a proiectului ”Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni” la Lupeni

Home Administrație Conferință de lansare a proiectului ”Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni” la Lupeni
Conferință de lansare a proiectului ”Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni” la Lupeni

Municipiul Lupeni în calitate de beneficiar implementează proiectul ”ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ EFICIENTĂ PENTRU CETĂȚENI” COD MySMIS 154637 / COD SIPOCA 1224, având un buget total de 3.752.788,92 lei, din care 3.189.870,58 lei finanțare nerambursabilă.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 16 luni (31.05.2022 – 30.09.2023) și este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020!

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității procesului decizional la nivelul Primăriei Municipiului Lupeni, prin implementarea atât a unor instrumente de management strategic instituțional care să susțină planificarea strategică și fundamentarea politicilor publice, respectiv evaluarea indicatorilor de performanță a politicilor publice adoptate, cât și a unei platforme informatice de gestiune integrată și standardizată a serviciilor de asistență socială și a serviciilor poliției locale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
– dezvoltarea și implementarea unor mecanisme și instrumente de management strategic instituțional care să susțină planificarea strategică și fundamentarea deciziilor la nivelul Primăriei Municipiului Lupeni.
– dezvoltarea și implementarea unor instrumente informatice inovatoare (aplicație software integrata cu componente de front-office și back-office) ce susține eficientizarea activităților interne cât și reducerea birocrației instituționale în vederea furnizării serviciilor de asistență socială cât și a serviciilor publice asigurate de poliția locală.

Rezultatele preconizate sunt:
• Strategia de dezvoltare locală elaborată;
• Planul strategic instituțional (PSI) aferent anilor 2023-2024 elaborat;
• Metodologie de implementare, monitorizare si raportare a indicatorilor
• Platforma informatica (front-office si back-office), de gestiune integrată și standardizată a serviciilor de asistență socială, a serviciilor poliției locale, implementată.

Evenimentul de lansare a proiectului va avea loc în data de 14 septembrie 2022, începând cu ora 13,00 în foaierul Palatului Cultural „Minerul” Lupeni, str. 6 August nr. 1. În cadrul evenimentului sunt invitați să participe reprezentanți ai POCA, ai societății civile, presa – parteneri media, mediul de afaceri, organizații neguvernamentale, autorități și instituții publice și alți cetățeni interesați de domeniul politicilor sociale. Evenimentul poate fi organizat în mod hibrid și prin mijloace de comunicare la distanță.