Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect CJH

Home Anunțuri Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect CJH
Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect CJH

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se supune consultării publice:

1. ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentelor privind . cofinanțarea furnizorilor privați acreditați de servicii sociale în domeniul protecției copilului și în domeniul protecției persoanei adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii Consiliul Județean Hunedoara nr. 55/2017 cu modificările și completările ulterioare’’.

Proiectul de hotărâre va fi afișat în data de 02.11.2022 și poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetăţeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara, sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, prin poştă la adresa: Deva-330025, Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 28, judeţul Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresa: cjh@cjhunedora.ro, până la data de 13.11.2022.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.