Ședință de îndată a CJH, luni, 7 noiembrie 2022

Home Administrație Ședință de îndată a CJH, luni, 7 noiembrie 2022
Ședință de îndată a CJH, luni, 7 noiembrie 2022

Consiliul Județean Hunedoara este convocat de îndată luni, 7 noiembrie 2022, de la ora 14.00, în ședință extraordinară, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene pe perioada iernii 2022 – 2023, respectiv de la data de 15.11.2022 până la data 31.03.2023;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2022 – 2023 de la 15.11.2022 până la 31.03.2023 pentru drumurile aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara  pe anul 2022, virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului,  precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget al Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale spitalelor de interes județean, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
6. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2022;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului de investiții finanțat din bugetul creditelor interne pe anul 2022;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2022;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul de administrare nr.3397/6675/2008 încheiat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Hunedoara;