Consiliul județean Hunedoara / Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Home Anunțuri Consiliul județean Hunedoara / Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
Consiliul județean Hunedoara / Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Intrare Forul lui Traian din cadrul sitului Arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”, propus a fi amplasat în comuna Sarmizegetusa, județul Hunedoara. 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25, în zilele de luni până joi între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și pe adresa de internet apmhd.anpm.ro.

Publicul interesat  poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Hunedoara în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Hunedoara.