Ediție aniversară a simpozionului național studențesc ”Geoecologia” la Universitatea din Petroșani

Home Educație Ediție aniversară a simpozionului național studențesc ”Geoecologia” la Universitatea din Petroșani
Ediție aniversară a simpozionului național studențesc ”Geoecologia” la Universitatea din Petroșani

În seria manifestărilor ocazionate de aniversarea celor 70 de ani de la înființarea instituției de învățământ superior din Valea Jiului, se numărăr și simpozioanele naționale studențești ale anului universitar 2022-2023. În rândul acestora, ”Geoecologia”, simpozionul național organizat de Facultatea de Mine a Universității din Petroșani marchează și el un important moment aniversar.

Potrivit decanului Facultății de Mine, conf.univ.dr.ing. Csaba Lorinț, în cei 20 de ani de când este organizat la Petroșani, Simpozionul Naţional Studenţesc „GEOECOLOGIA” și-a câștigat un rol relevant în rândul evenimentelor similare destinate studenților din întreaga țară.

Cea de-a XX-a ediție a Simpozionului Național Studențesc ”Geoecologia” va avea loc, în acest an, în perioada 12-13 mai 2023, în aceeași stuctură organizatorică asigurată de Facultatea de Mine a Universității din Petroșani și organizațiile studențești din cadrulș universității, respectiv Liga Studenților Universității din Petroșani, Uniunea, UPSU și Asociația Studenților Basarabeni de la Universitatea din Petroșani.

Domeniile de interes pentru care se pot înscrie lucrări științifice în cadrul acestui simpozion sunt:

A. GEOLOGIE:
– Mineralogie, Petrologie și Geochimie
– Paleontologie, Stratigrafie și Geologie istorică
– Zăcăminte de s.m.u., Geologie economică
– Hidrogeologie, Geofizică, Geomecanică și Geologie inginerească
* aplicații ale geologiei în inginerie și minerit

B. INGINERIA MEDIULUI ȘI ECONOMIA CIRCULARĂ:
– Ecologie, Poluarea şi protecţia mediului, Impactul activităţilor antropice
– Reabilitarea zonelor afectate de activităţile antropice, Utilizarea și reutilizarea golurilor subterane
– Valorificarea şi gospodărirea deşeurilor, Reciclarea şi prelucrarea resurselor secundare, Resurse alternative
– Tehnologii neconvenţionale

C. INGINERIE CIVILĂ, TOPOGRAFIE, CADASTRU, GIS:
– Construcţii civile
– Topografie generală şi minieră
– Cadastru imobiliar, cadastru funciar, cadastru apelor şi cadastru agricol
– GIS

D. INGINERIE INDUSTRIALĂ ȘI MANAGEMENT:
– Ingineria și managementul afacerilor
– Securitate și sănătate în muncă
– Ingineria și managementul proiectelor

E. INGINERIE MINIERĂ:
– Metode şi tehnologii moderne de exploatare a zăcămintelor de s.m.u.
– Ingineria rocilor cu aplicaţii în minerit
– Construcţii subterane şi de suprafaţă

F. SECȚIUNEA PREUNIVERSITARĂ:
– Lucrările vor aborda teme actuale de geoecologie și ecoturism sau oricare dintre cele enumerate mai sus

Cei interesați să participe la acest eveniment educațional se pot înscrie până la data de 20 aprilie 2023, formularul pentru înscriere fiind disponibil on-line pe pagina web dedicată evenimentului sau urmând linkul: https://www.upet.ro/geoeco/2023/

De asemenea, important de reținut este că lucrarea în extenso, redactată conform instrucțiunilor, trebuie transmisă prin email, la adresa geoecologia@upet.ro, până la data de 5 mai 2023.