Comunicat de presă / ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”. Anunț lansare proiect ”Infrastructură modernă pentru educație inteligentă la Universitatea din Petroșani – SmartUpet, Cod 335044606”

Home Anunțuri Comunicat de presă / ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”. Anunț lansare proiect ”Infrastructură modernă pentru educație inteligentă la Universitatea din Petroșani – SmartUpet, Cod 335044606”
Comunicat de presă / ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”. Anunț lansare proiect ”Infrastructură modernă pentru educație inteligentă la Universitatea din Petroșani – SmartUpet, Cod 335044606”

Universitatea din Petroșani implementează, în perioada Octombrie 2022 – Decembrie 2025 proiectul cu titlul Infrastructură modernă pentru educație inteligentă la Universitatea din Petroșani – SmartUpet” (cod 335044606), finanțat de Ministerul Educației în cadrul Apelului corespunzător Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 – Educație, Reforma 5 – Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 16 – Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului.

Valoarea totală acordată în cadrul contractului de finanțare este de 16.128.334,78 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din PNRR este în cuantum de 13.553.222,50 lei, iar 2.575.112,28 lei reprezintă TVA. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1: Modernizarea/crearea a 15 laboratoare de predare, și spații educaționale cu tehnologie digitală modernă (hardware și software aferent) prin achiziționarea de noi instrumente și echipamente pentru introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare și de realizare a pregătirii practice a studenţilor;

OS2: Crearea unui centru de date prin achiziționarea de noi instrumente (hardware și software aferent) și echipamente, pentru a susține introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare și de realizare a pregătirii practice și pentru deschiderea de noi direcții de cercetare bazate pe noi tehnologii digitale;

OS3: Consolidarea (reabilitarea și modernizarea) rețelei de internet interne a universității prin achiziționarea de echipamente și infrastructură de conectivitate si asigurarea utilităților acesteia, inclusiv de cablare rețea internă, pentru a susține utilizarea infrastructurii digitale a universității;

OS4: Modernizarea a 5 centre de cercetare/laboratoare și crearea a 6 noi astfel de centre prin achiziționarea de noi instrumente și echipamente (hardware și software aferent), pentru deschiderea de noi direcții de cercetare bazate pe noi tehnologii digitale;

OS5: Transformarea digitală a unei părți a proceselor care se referă la relația cu studenții prin proiectarea, realizarea și adaptarea resurselor pentru învățarea online şi achiziția de software necesar pentru extinderea ariei de activitate sau pentru introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare și de realizare a pregătirii practice;

OS6: Formarea competențelor digitale pentru un număr de 24 de cadre didactice și didactice auxiliare prin: programe de formare specifice a competențelor digitale a cadrelor didactice conform cadrului european pentru competențele digitale ale cadrelor didactice – DigCompEdu; programe de formare specifice privind utilizarea în predare/relaționare cu studenții a noii infrastructuri achiziționate pentru cadrelor didactice și didactice auxiliare;

OS7: Formarea competențelor digitale pentru un număr de 220 de studenți, studenți de la ciclurile universitare licență, master și doctorat, prin participarea la programe de formare ce vizează dezvoltarea de competențe digitale, în corelare cu Cadrul european al competențelor digitale DigComp;

OS8: Actualizarea a 14 programe de studii care vizează specializări care vor asigura pregătirea studenților pentru domeniile stabilite de Ministerul Educației ca prioritare, prin includerea de noi conținuturi și competențe digitale conform nevoilor studenților și practicilor internaționale, pentru dezvoltarea competentelor digitale și a unor competențe specifice profesiilor emergente și a consolidării competențelor antreprenoriale în sectorul digital, la  două discipline din cadrul acestora.

OS9: Derularea adecvată a managementului proiectului și a relației cu finanțatorul.

Indicatori de rezultat: 26 centre/laboratoare de predare pentru care s-a achiziționat infrastructură digitală; 11 programe de studii actualizate pentru dezvoltarea competentelor digitale, în vederea dobândirii de către studenți a unor competențe specifice profesiilor emergente și a consolidării competențelor antreprenoriale în sectorul digital;  220 studenți formați pentru dobândirea de competențe digitale avansate; 24 personal academic format pentru dobândirea de competențe digitale avansate.

Contact: Universitatea din Petroșani, Str. Universității, nr. 20, 332006 www.upet.ro, Email: rector@upet.ro, Telefon: 0254 542 580, Fax:0254 543491.