Primăria Lupeni se înscrie în Programul ”Rabla local” și va putea casa 500 de autoturisme vechi cu plata primei de casare

Home Administrație Primăria Lupeni se înscrie în Programul ”Rabla local” și va putea casa 500 de autoturisme vechi cu plata primei de casare
Primăria Lupeni se înscrie în Programul ”Rabla local” și va putea casa 500 de autoturisme vechi cu plata primei de casare

Primăria municipiului Lupeni este prima dintre administrațiile publice locale din Valea Jiului care a depus o cerere de finanțare la Administrația Fpndului pentru Mediu (AFM) pentru a obține sumele necesare pentru casarea unui număr de 500 de vehicule vechi în cadrul noului program ”Rabla Local”, în cursul anului 2023.

Primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță spune că, dacă cererea de finanțare, a unsprezecea înregistrată la nivel național de AFM, va fi aprobată, atunci proprietarii unor autoturisme cu o vechime mai mare de 15 ani de la anul fabricației, care au norma de poluare Euro 3 sau inferioară și se află în proprietarea/coproprietatea unor cetățeni ai municipiului Lupeni de mai mult de 5 ani vor putea fi casate, cu acordarea unui stimulent financiar, fără a avea obligativitatea utilizării acestui stimulent pentru achiziționarea unui autovehicul nou.

”Primăria Municipiului Lupeni a aprobat HCL nr. 52/20.04.2023 privind aprobarea participării Municipiului Lupeni la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat de către Administrația Fondului pentru Mediu, conform ghidului de finanțare. Solicitantul trebuie să fie o persoană fizică cu domiciliul în Municipiul Lupeni și să dețină un autovehicul uzat în proprietate, înmatriculat pe numele său ori în coproprietate de cel puțin 5 ani. De asemenea, nu trebuie să aibă datorii restante către bugetul de stat și bugetul local, nu trebuie să fi obținut deja finanțare prin alt Program Rabla pentru același autovehicul și nu trebuie să fie condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului. Pentru a fi eligibil, autovehiculul trebuie să fie înregistrat în evidențele fiscale ale municipiului Lupeni”, a declarat primarul Lucian Resmeriță.

Criteriile de eligibilitate sunt stabilite prin ghid, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru vehicule, informații despre condițiile care trebuie îndeplinite pentru înscrierea în program pot fi regăsite în Ordinul nr. 864 din 30.03.2023, disponibil pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu – www.afm.ro. În principal este vorba despre următoarele criterii:

Este considerat eligibil cetățeanul care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplinește următoarele condiții:

a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a Municipiului Lupeni;
b) deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale Municipiului Lupeni, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
c) nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;
e) nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
f) se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
g) se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

De asemenea, este considerat eligibil autovehiculul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este înregistrat în evidențele fiscale ale Municipiului Lupeni;

b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;
c) are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;

d) conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

Administrațiile locale se pot înscrie în program, în perioada 21-28 aprilie 2023, urmând ca Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) să publice lista cu unitățile administrativ-teritoriale aprobate.

După publicarea listei, locuitorii municipiului Lupeni se pot înscrie în aplicația pusă la dispoziție de către AFM. Administrația Fondului pentru Mediu va furniza primăriei lista cu solicitanții înscriși, în limita sumei bugetate. Primarul Lucian Resmeriță mai precizează că după această etapă, potențialii beneficiari ai stimulentului de casare vor putea depune la Primărie  documentele justificative în baza cărora administrația locală va verifica eligibilitatea acestora.

Informații actualizate vor fi postate periodic pe site-ul Primăriei Municipiului Lupeni și vor fi comunicate prin intermediul presei locale.