Salariile asistenților personali și indemnizațiile persoanelor cu handicap ar putea să fie suportate integral din bugetul de stat

Home Politică Salariile asistenților personali și indemnizațiile persoanelor cu handicap ar putea să fie suportate integral din bugetul de stat
Salariile asistenților personali și indemnizațiile persoanelor cu handicap ar putea să fie suportate integral din bugetul de stat

Într-un context în care în Parlamentul României pare să se vorbească mai mult despre salarii, pensii și alte drepturi speciale pentru o seamă de categorii favorizate dintre cetățenii României, un parlamentar din Valea Jiului aduce în atenție, împreună cu alți colegi senatori și deputați, oportunitatea modificării legislației, astfel încât salariile asistenților personali și indemnizațiile persoanelor cu handicap să poată fi suportate integral din bugetul de stat.

Inițiativa aparține senatorului Lucia Muntean care împreună cu un grup de colegi a inițiat o propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 prin care se dorește ca, printr-o astfel de măsură, să fie sprijinite atât persoanele cu handicap și familiile acestora, dar și primăriile care suportă, în prezent, plata acestor drepturi. ”Motivele pentru care am cerut această măsură sunt întârzierile mari de plată către asistenții personali ai persoanelor cu handicap datorită lipsei coroborării plății de la bugetul de stat cu existența resurselor financiare din bugetul local. Angajarea de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav conduce la un efort financiar considerabil asupra bugetului local al unei primării sau chiar la imposibilitatea asigurării plății integrale a drepturilor salariale”, spune senatorul Lucia Muntean.

Aceasta avertizează, în nota de fundamentare a propunerii legislative că o mare parte dintre membrii familiei care au în îngrijire o persoană cu handicap grav, a căror cerere nu este soluționată, sunt persoane neasigurate care nu beneficiază de servicii medicale și nu realizează vechime în muncă. De asemenea, Lucia Muntean atrage atenția că numărul solicitărilor privind angajarea în calitate de asistent personal este în creștere, ceea ce conduce la suplimentarea finanțării cheltuielilor cu salariile din bugetul local al primăriilor, dar și că imposibilitatea soluționării tuturor cererilor pentru persoanele cu handicap îndreptățite de a avea un asistent personal angajat conduce la conflicte și procese în instanță.

”Pentru eliminarea acestor difuncționalități solicităm ca plata salariilor să se facă 100% de la bugetul de stat, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de primării. Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap este o preocupare permanentă pe care o am în Senatul României. În toate comisiile din care fac parte am acordat o atenție sporită acestor persoane vulnerabile și am susținut mereu toate inițiativele legislative care le-ar putea face viața mai sigură și mai ușoară”, a mai spus senatorul PNL de Hunedoara, Lucia Muntean.