”Valeriu Butulescu – unul dintre cei mai reprezentativi dramaturgi contemporani”

Ca să vedeţi ce frumos se leagă anumite lucruri. În urmă cu ceva timp, în săptămânalul EXCLUSIV am publicat un amplu interviu cu omul de cultură şi scriitorul Valeriu Butulescu pe un subiect incitant: presupusa donaţie a operelor lui Brâncuşi, înaintată de Artist Republicii Populare Române şi refuzată de conducerea comunistă a acestea!  Valeriu Butulescu e un fin cunoscător al vieţii şi operei lui Brâncuşi. A scris o piesă de teatru “Infinitul Brâncuşi”, premiată de Uniunea Scriitorilor, tradusă de Institutul Cultural Român în mai multe limbi şi jucată în România, dar şi afară (Portugalia, Grecia, China). Butulescu s-a documentat mult pe tema lui Brâncuşi, atât în România cât şi în Franţa.

În interviu, scriitorul nostru, aducând argumente în cascadă, demontează până la dezintegrare zvonul “donaţiei”, pe care o socoteşte o simplă gogoriţă a securităţii ceauşiste, dornică să compromită epoca lui Dej.

Spre satisfacţia noastră, interviul a trezit largi ecouri, ideile fiind reluate de alte publicaţii din ţară, dar şi de peste hotare. Valeriu Butulescu este contactat de academicianul Gheorghe Păun, pentru revista căruia (Curtea de la Argeş) autorul scrie un eseu cuprinzător, demascând, fără replică, lipsa de logică (dar şi de minime dovezi) a aşa-zisei “donaţii” a lui Brâncuşi. Eseul domnului Butulescu a convins multă lume. Academia Română publică un comunicat prin care susţine afirmaţiile scriitorului din Petroşani.

Revista “Curtea de la Argeş” este în bună parte centrată pe viaţa unui mare şi enigmatic scriitor român. Este vorba de Urmuz, născut în 1883 la Curtea de Argeş. Lui Butulescu i se sugerează să scrie o piesă de teatru despre Urmuz. Aşa s-a născut drama “de colecţie” întitulată “Urmuz (Dincolo de Zid). Pusă în scenă de Teatrul “Al. Davila” din Piteşti, actorii au dat spectacole memorabile cu această piesă, atât la sediu cât şi în cadrul festivalului Teatrului Balcanic.

Considerată pe bună dreptate o “bijuterie” piesa atrage atenţia criticilor literari, mai ales după spectacolul din Centrul Cultural “George Topîrceanu” de la Curtea de Argeş, în cadrul simpozionului “Urmuz”. Sala a fost plină. Alături de spectatorii oraşului regal au asistat invitaţii la simpozion: academicieni, profesori, scriitori, critici literari ziarişti. Unul dintre aceştia a fost profesorul Lucian Costache, critic literar consacrat. Domnia sa a scris o cronică încântătoare, publicată integral de revista Curtea de la Argeş şi reluată de săptămânalul Exclusiv.

Mai mult, pe data de 23 august a.c., în cadrul programului “Teme culturale în emoţii raţionale”, derulat de Centrul Cultural Piteşti la Casa Cărţii,  sub auspiciile Primăriei din acest municipiu, într-o prelegere online care a durat aproape o oră, dl. Lucian Costache a făcut o analiză atentă a teatrului lui Valeriu Butulescu, autor pe care l-a numit “unul din cei mai reprezentativi dramaturgi contemporani”.

Săptămânalul EXCLUSIV a promovat constant bogata activitate a scriitorului Valeriu Butulescu, personalitate marcantă a zonei noastre. O facem şi de data aceasta, cu aceeaşi bucurie şi mândrie.