Consiliul județean Hunedoara / Anunț public

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA anunță publicul interesat despre inițierea procedurii privind “Reabilitare drumuri județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al Județului Hunedoara, DJ 687A: Hășdat (DJ687) – Silvașu de Jos – Hațeg (DJ 687G), tronson de reabilitat: Hășdat (DJ 687) – Silvașu de Jos – Hațeg, km 0+000 – km 16+000, propus a se desfășura pe raza orașului Hațeg și a comunei Silvașu de Jos, județul Hunedoara. 

Documentatia poate fi consultată la sediul A.P.M. Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu nr.25, în zilele de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și pe adresa de internet apmhd.anpm.ro

Publicul interesat  poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Hunedoara în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Hunedoara.