Consiliul județean Hunedoara / Anunț public

Home Anunțuri Consiliul județean Hunedoara / Anunț public
Consiliul județean Hunedoara / Anunț public

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA anunță publicul interesat despre inițierea procedurii privind “Reabilitare drumuri județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al Județului Hunedoara, Lot 1- zona Pădureni: DJ 687E: Hunedoara-Teliucu Inferior-Ghelari-Ruda-Poenița Voinii -Vadu Dobrii, tronson km 0+000 – 18+180 și tronson 21+630- 33+575, propus a se desfășura pe raza Municipiul Hunedoara (parțial) și comunele Teliucu Inferior, Ghelari, Bunila, județul Hunedoara. 

Documentația poate fi consultată la sediul A.P.M. Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25, în zilele de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și pe adresa de internet apmhd.anpm.ro

Publicul interesat  poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Hunedoara în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Hunedoara.