Consiliul județean Hunedoara / Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Home Anunțuri Consiliul județean Hunedoara / Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
Consiliul județean Hunedoara / Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

JUDEȚUL HUNEDOARA  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare drumuri județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al judetului Hunedoara, lot 1 zona Pădureni – DJ 687 D: Teliucu Inferior(DJ 687E) – Cinciș Cerna – Toplița –Hăsdău – Lunca Cernii de Jos – Lunca Cernii de Sus – Gura Bordului – Lim. Județ Caraș Severin, Tronson km 0+000 – 15+165”, situat în comunele Teliucu Inferior, Toplița, JUDEȚUL HUNEDOARA.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25, în zilele de luni până joi, între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14, precum și pe adresa de internet apmhd.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M Hunedoara în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Hunedoara.