Ședință de îndată la Consiliul județean Hunedoara

Home Administrație Ședință de îndată la Consiliul județean Hunedoara
Ședință de îndată la Consiliul județean Hunedoara
Consiliul Județean Hunedoara este convocat de îndată, astăzi, 14 septembrie 2023, ora 14.00, în ședință extraordinară desfășurată în sistem videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Investiții în infrastructură și dotări la Spitalul Județean de Urgență Deva”;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare salină artificială la Sanatoriul de Pneumoftiziolgie Brad”;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2023, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;
5. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2023.
Documentele de ședință pot fi consultate la următorul link: