Dimitrie Cantemir, filozof între regi, rege între filozofi, omagiat de Biblioteca județeană din Deva

Home Educație Dimitrie Cantemir, filozof între regi, rege între filozofi, omagiat de Biblioteca județeană din Deva
Dimitrie Cantemir, filozof între regi, rege între filozofi, omagiat de Biblioteca județeană din Deva

Prin lege, anul 2023 a fost instituit Anul cultural Dimitrie Cantemir şi Ciprian Porumbescu, pentru celebrarea vieţii şi creației cărturarului domnitor Dimitrie Cantemir şi a operei compozitorului Ciprian Porumbescu. De aceea, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a dedicat o activitate cultural-educativă specială personalității lui Dimitrie Cantemir, activitate ce s-a desfășurat, la Centrul Cultural „Drăgan Muntean”, Sala „Liviu Oros”, sub genericul „Dimitrie Cantemir, cărturarul vizionar”.

În anul 2023 se împlinesc 350 de ani de la naștere și 300 de ani de la moartea lui Dimitrie Cantemir, una dintre personalitățile marcante ale culturii și civilizației române, „filozof între regi, dar și rege între filozofi”, cum pe bună dreptate a fost numit. A fost unul dintre savanții cei mai iluștri ai Epocii Luminilor și un bărbat de stat care a domnit într-o Moldovă aflată la cumpăna marilor imperii.

Ca om de știință, a fost istoric, geograf, filozof, orientalist, muzicolog și compozitor, un erudit, un adevărat uomo universale cu nimic mai prejos decât iluștrii savanți renascentiști.

Portretul acestui ilustru domnitor și savant a fost prezentat pe larg într-o suită de imagini din care cei prezenți au putut afla principalele jaloane ale vieții lui Dimitrie Cantemir, de la familia sa, de la tinerețea petrecută la Istanbul la accederea pe scaunul Moldovei, de la activitatea sa diplomatică, viața personală până la ultimii ani petrecuți în Rusia. Un spațiu important din economia prezentării a fost dedicat moștenirii culturale și științifice pe care domnul-cărturar poliglot a lăsat-o posterității: lucrări de istorie precum Hronicul vechimii a romano-moldo-vlahilor, Creșterea și descreșterea Porții otomane, ampla lucrare multidisciplinară Descrierea Moldovei, scrierea filozofico-religioasă Divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea, tratate de muzică otomană precum Cartea științei muzicii, numeroase piese muzicale pe care le-a compus, foarte îndrăgite de otomani și interpretate cu succes și în zilele noastre. De altfel, personalitatea lui Dimitrie Cantemir, Cantemiroglu, cum este cunoscut acolo, este foarte prețuită și respectată în Turcia, contribuția sa la istoria muzicii otomane, piesele compuse de el (peșrevuri), tratatele de teoria muzicii bucurându-se și azi de o mare și binemeritată popularitate.

Având în vedere că, de regulă, publicul acestui tip de activități este format din elevi, informațiile pe care le-au primit au venit în completarea cunoștințelor predate la orele de curs. În finalul prezentării, participanților li s-au adresat întrebări legate de subiectul expus, iar cei care au dat răspunsuri corecte au primit frumoase premii constând în cărți și diplome oferite de biblioteca județeană.