Rata șomajului în județul Hunedoara se apropie de 5%

Rata șomajului în județul Hunedoara se apropie de 5%

Potrivit unui raport statistic dat publicității de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, la sfârșitul lunii februarie 2024, în evidențele instituției erau înregistrați 7.527 șomeri (din care 4.117 femei), rata șomajului fiind de 4,83 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,67 %, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere de 0,16 puncte procentuale.

Din totalul de 7.527 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 2.314 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 5.213 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.736  șomeri provin din mediul rural și 4.791  sunt din mediul urban.

Statistica relevă faptul că numărul cel mai mare de șomeri aparține grupei de vârstă cuprinsă între 40-49 de ani (1813 șomeri), iar cei mai puțin aparțin grupei de vârstă cuprinsă între 25 și 29 de ani (577 șomeri).

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara  27 %, urmat de cei cu studii liceale 26 %, iar 15 % au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 21 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 9 %, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 378 persoane foarte greu ocupabile, 1.865 greu ocupabile, 4.877 mediu ocupabile, iar 407 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Hunedoara.