Termenul pentru depunerea proiectelor pentru investiții în dezvoltarea IMM-urilor din județul Hunedoara pe Programul pentru Tranziție Justă a fost prelungit

Termenul pentru depunerea proiectelor pentru investiții în dezvoltarea IMM-urilor din județul Hunedoara pe Programul pentru Tranziție Justă a fost prelungit

ADR Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Tranziție Justă, anunță că a fost prelungit termenul de depunere a proiectelor pentru apelul „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” din cadrul Programului Tranziție Justă, componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”.

Noul termen până la care pot fi depuse proiectele este 20 mai 2024. Apelul a fost lansat în decembrie 2023.

Reamintim că județul Hunedoara va beneficia de aproximativ 181 de milioane de euro pentru investiții productive în IMM-uri, din care aproape 49 de milioane de euro pentru investiții directe în Valea Jiului.

Valoarea finanțării nerambursabile care poate fi acordată pentru un proiect sub formă de ajutor de stat regional/ ajutor de minimis este de minimum 200.000 de euro și maximum 8.000.000 de euro – valoarea cumulată a celor două tipuri de ajutoare.

Apelul finanțează crearea de noi unități, extinderea unităților existente sau diversificarea producției prin realizarea de noi produse sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție sau a prestării generale a serviciului/serviciilor, cu scopul reconversiei către o economie verde. Investițiile sprijinite vor susține crearea de locuri de muncă durabile, inclusiv formarea, perfecționarea și recalificarea persoanelor afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.

Ultimele modificări ale Ghidului solicitantului pentru „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” pot fi consultate aici.

Programul Tranziție Justă răspunde nevoilor de investiții din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, teritorii identificate pentru a fi sprijinite din Fondul de Tranziție Justă în perioada de programare 2021-2027. Programul are un buget total de 2,5 miliarde de euro, iar județului Hunedoara îi vor reveni peste 525 milioane euro. FTJ sprijină realizarea de investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică în toate statele membre.