Rata şomajului în județul Hunedoara bate pasul pe loc

Rata şomajului în județul Hunedoara bate pasul pe loc

Potrivit noilor date statistice comunicate de AJOFM Hunedoara, la sfârșitul lunii martie 2024, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 7.579 șomeri (din care 4.145 femei), rata șomajului fiind de 4,86 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,83 %, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere de 0,03 puncte procentuale

Din totalul de 7.579 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 2.267 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 5.312 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.755  șomeri provin din mediul rural și 4.824  sunt din mediul urban. Cei mai mulți șomeri corespund grupei de vârstă cuprinsă între 40 și 49 de ani (1806 șomeri), iar cei  mai puțini corespund grupei de vârstă de sub 25 de ani (817 șomeri).

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara  27 %, urmat de cei cu studii liceale 26 %, iar 22 % sunt șomeri fără studii și cu nivel de studii primare. Șomerii care au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii reprezintă 15% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 8 %, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 269 persoane foarte greu ocupabile, 1.882 greu ocupabile, 5.013 mediu ocupabile, iar 415 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Hunedoara.