Mesajul ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia-Elena Intotero cu prilejul Zilei Naționale a egalității de şanse între femei şi bărbaţi

Mesajul ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia-Elena Intotero cu prilejul Zilei Naționale a egalității de şanse între femei şi bărbaţi

Ziua de 8 mai este marcată Ziua Națională a egalității de şanse între femei şi bărbaţi. Adoptată de Senatul României în urmă cu 10 ani și un an mai târziu de Camera Deputaților și apoi promulgată de șeful statului, Legea 23/2015 pentru promovarea egalităţii de şanse între sexe este parte integrantă a politicilor sociale din țara noastră.

”Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi reprezintă normalitatea într-o societate liberă şi democratică. Violenţa împotriva femeilor, inegalitatea de gen şi discriminarea sunt fenomene nocive, care trebuie combătute cu toate forţele, iar Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitatea de Șanse încurajează prin politicile sale susţinerea cât mai activă a femeilor în procesul decizional, în societate, politică şi economie, cât şi implicarea bărbaţilor ca parteneri activi în viaţa de familie. Ziua Naţională a egalităţii de şanse este un bun prilej de a conştientiza o dată în plus că femeile încă se mai confruntă cu stereotipuri şi prejudecăţi legate de carieră şi rolul în familie”, a declarat ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia-Elena Intotero.

Mai mult, Ziua Egalității de Șanse între Femei și Bărbați este o oportunitate pentru întreaga societate românească de a se apleca asupra acestui principiu fundamental al democrației sociale și de a identifica soluții sustenabile pentru promovarea de politici publice în toate sferele vieții publice: educație, sănătate, piața muncii, participare la decizie, împuternicirea economică a femeilor și fetelor. Adăugăm aici și Garanția pentru Copii, adoptată anul trecut de Guvernul României și a cărui implementare a început, are un potențial uriaș de a schimba viețile copiilor din țara noastră, unde 41,5% dintre ei sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială. Copiii și tinerii au dreptul la educație incluzivă de calitate, indiferent de locul în care locuiesc.