Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect de hotărâre alCJH

Home Anunțuri Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect de hotărâre alCJH
Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect de hotărâre alCJH

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, se supune consultării publice:

”Proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole, precum și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul  2023”

Proiectul de hotărâre se afișează la sediul autorității și site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, azi data de 25.10.2022 și poate fi consultat la Centrul de Informare al Cetăţeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara, sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, prin poştă la adresa: Deva – 330025, Bld. 1 Decembrie 1918 nr. 28, judeţul Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresa: cjh@cjhunedoara.ro, până la data de 07.11.2022.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.